Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Νομοθεσία

Νομοπαίδεια

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες του Πλήρους Προγράμματος

   

 


Περιήγηση στην Νομοπαίδεια

Αν έχετε ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ

 


Η βάση νομοθετικών κειμένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι και 4-10-2022


Τελευταία νέα

ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΥ

Α.Π. 40/2022 (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΥ. - Η προσβαλλομένη απόφαση δέχτηκε ότι το αναιρεσίβλητο Ελληνικό Δημόσιο με τις αντιρρήσεις του μπορούσε να αμφισβητήσει την ύπαρξη και το μέγεθος της καταταγείσης απαιτήσεως του αναιρεσείοντος, για το λόγο ότι το περιεχόμενο της αναγγελίας του δεν περιέχει στοιχεία, ώστε η απαίτησή του να καταταγεί ως προερχόμενη από σχέση εξηρτημένης εργασίας, αλλά διαλαμβάνει στοιχεία συνάψεως συμφωνίας, υψηλά αμειβόμενου ελεύθερου…

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ-ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α.Π. 224/2022 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ-ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΠΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ, ΕΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥΣ, Η ΚΥΡΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - Εν προκειμένω, την κύρια εκτελεστική…

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΓΟΥΣΑ – ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΜονΕφΠειρ 9/2022 ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΛΛΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΓΟΥΣΑ – ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΟΤΕ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ – ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - Η διάσπαση της…