Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Νομοθεσία

Νομοπαίδεια

Προπαραγγελίες - Προεγγραφές: 210-8253032 - 3 

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες του Πλήρους Προγράμματος

   

 


Περιήγηση στην Νομοπαίδεια

Αν έχετε ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ

 


Η βάση νομοθετικών κειμένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι και 19-5-2022


Τελευταία νέα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ – ΕΦΕΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ – ΕΦΕΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - Αίτηση Αντεισαγγελέα Α.Π. για αναίρεση απόφασης Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη έφεση, που ασκήθηκε από τον Αντεισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου κατά απόφασης του Πενταμελούς Στρατοδικείου, γιατί δεν αναφέρει όλα τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο για να αχθεί σε αθωωτική κρίση, ενώ περαιτέρω, δεν υπάρχει αιτιολογημένη αντίκρουση (αντίλογος) με συλλογισμούς και σε συνδυασμό…

Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022

Βλ. άρθρο 121 Ν. 4926/20-4-2022 ΦΕΚ 82Α Άρθρο 121.- Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022 1. Για τις μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α ́ 30), καθώς και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α ́50), επιτρέπεται, από την 1η.1.2022 έως και την 31η.12.2022, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος τουέτους 2021. 2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει αναπροσαρμογές μισθώματος που πραγματοποιούνται μετά από την…

ΠΡΑΞΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ) – ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ.

Α.Π. 29/2021 (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΗΣ. Η απόρριψη του αιτήματος αναβολής, ουδεμία επιβλαβή έννομη συνέπεια για τον κατηγορούμενο - αναιρεσείοντα επέφερε, αφού ουδέν, εξ αυτού του λόγου, υπερασπιστικό του δικαίωμα στερήθηκε, καθόσον μετά την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, η εκδίκαση της υπόθεσης διακόπηκε για άλλη δικάσιμο, κατά την οποία εμφανίστηκε μαζί με συνήγορο της επιλογής του, η επισήμανση δε του κινδύνου παραγραφής της υπόθεσης συνιστά…