Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ν. 4469/2017) / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ / ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙMΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μ.Π.Λαμ. 9/2019


ΠΟΙΑ ΧΡΕΗ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ν. 4469/2017) ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙMΟΠΟΙΗΣΗΣ - Η αίτηση είναι απορριπτέα ως προς την πρώτη των καθών - Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους - διότι αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου. Περαιτέρω, ως προς τον δεύτερο, τρίτο και τέταρτο των αιτούντων, συνοφειλετών της πρώτης αιτούσας, η αίτηση είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη διότι οι συνοφειλέτες δεν καταλαμβάνονται ούτε από την αυτοδίκαιη ούτε από την δικαστική παράταση της αναστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς σκοπός του νόμου 4469/2017 είναι η διάσωση της απειλούμενης με οικονομική κατάρρευση επιχείρησης μέσω της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και η συνέχιση της λειτουργίας της χωρίς ταυτόχρονα να φαλκιδεύσει για ικανό χρονικό διάστημα τα δικαιώματα των δανειστών.


Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.