Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 13 ΗΜΕΡΕΣ. ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Ειρ.Ευρυτ. 47/2018


ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 13 ΗΜΕΡΕΣ. ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ - Η κρινόμενη αγωγή αναρμοδίως καθ' ύλην εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, δεδομένου ότι......, το συμφωνηθέν μεταξύ των διαδίκων ημερήσιο μίσθωμα για έκαστο εκ των δίκλινων δωματίων της εναγομένης ανέρχεται στο ποσό των (780 ευρώ για 13 ημέρες =) 60 ευρώ και το μηνιαίο καταβαλλόμενο μίσθωμα στο ποσό των (60 Χ 30 ημέρες =) 1.800 ευρώ ...., υπερβαίνει δηλαδή σε κάθε περίπτωση, το ποσό των 600.00 ευρώ μηνιαίως μέχρι το οποίο υπάρχει καθ' ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου για την επίλυση των μισθωτικών διαφορών, δεδομένου ότι .... αν το μίσθωμα έχει οριστεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα πρέπει να εξευρεθεί το μηνιαίο βάσει σχετικού υπολογισμού.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΒΑΣΗ - Σημειώνεται ότι εφ' όσον η κύρια βάση της αγωγής παραπέμπεται σε άλλο δικαστήριο λόγω αναρμοδιότητας, η συζήτηση για την επικουρική βάση αναβάλλεται έως να κριθεί η κύρια βάση από το αρμόδιο δικαστήριο. Συνεπώς, το Δικαστήριο πρέπει αυτεπαγγέλτως, κατ' άρθρο 46 ΚΠολΔ, να κηρυχθεί καθ' ύλην αναρμόδιο προς εκδίκαση της προκειμένης υπόθεσης, η οποία πρέπει να παραπεμφθεί στο καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Ευρυτανίας. Η απόφαση του αναρμόδιου Δικαστηρίου που παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο Δικαστήριο είναι οριστική, γιατί αφαιρεί από αυτό κάθε εξουσία για την εκδίκαση της υπόθεσης.


Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.