Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Χτύπημα οχήματος με αδέσποτο σκύλο. Υπεύθυνος ο Δήμος στα γεωγραφικά όρια του οποίου έγινε στο ατύχημα

Ειρ.Λιβ. 39/2018


ΤΟ ΑΡΘΡΟ 345 Α.Κ. ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ - Μη νόμιμο και απορριπτέο το αίτημα για επιδίκαση των τόκων από το χρόνο πρόκλησης του ενδίκου ζημιογόνου γεγονότος, διότι η διάταξη του άρθρου 345 Α.Κ., που αναφέρεται στους τόκους υπερημερίας, έχει πεδίο εφαρμογής στις χρηματικές συμβατικές οφειλές και όχι στις οφειλές από αδικοπραξία.

Χτύπημα οχήματος με αδέσποτο σκύλο. Υπεύθυνος ο Δήμος στα γεωγραφικά όρια του οποίου έγινε στο ατύχημα - Την 19.2.2018 και περί ώρα 19.30' ο α' ενάγων, οδηγώντας το υπ' αρ. ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, συγκυριότητας αυτού κατά ποσοστό 80% και του β' ενάγοντος κατά ποσοστό 20%, εκινείτο στο 30.500° χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς Αμφισσας, ο οποίος είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης με δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατευθυνόμενος από Δίστομο προς Αράχωβα. Ενώ ο α' ενάγων εκινείτο σύννομα στο ρεύμα πορείας του, με κανονική ταχύτητα, όλως αιφνιδίως, ένας αδέσποτος σκύλος, χρώματος ανοικτού κίτρινου, επεχειρώντας να διασχίσει το οδόστρωμα, έφραξε το ρεύμα πορείας του και, παρά τον αποφευκτικό ελιγμό του οδηγού-α'ενάγοντα, προσέκρουσε στο εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να προκληθούν σ' αυτό υλικές ζημιές. Αποκλειστικά υπαίτιος για την παραπάνω πρόσκρουση και των εξ' αυτής ζημιών, κρίνεται ο εναγόμενος Δήμος, διότι δεν είχε μεριμνήσει για την περισυλλογή και φροντίδα του αδέσποτου ζημιογόνου σκύλου, όπως είχε υποχρέωση κατ' άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4039/2012.

ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΣΕ Ι.Χ. ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ - Το αυτοκίνητο των εναγόντων, εργοστασίου κατασκευής PEUGEOT, τύπου 206 κυβισμού 1587 κ.ε., με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας την 30.5.2005, εν όψει της μικρής έκτασης των ζημιών που αποκαταστάθηκαν καλώς σε συνεργείο της επιλογής των εναγόντων και δεν αφορούσαν καίρια μηχανικά μέρη, καθώς και της παλαιότητάς του, κυκλοφορίας 13 ετών κατά το χρόνο του ατυχήματος, δεν υπέστη από την ένδικη πρόσκρουση μείωση της εμπορικής τους αξίας κατά έτσι το σχετικό κονδύλι πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο κατ' ουσίαν.


Για το πλήρες κέμενο πατήστε εδώ.