Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ- ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΝΟΧΟΥ

Α.Π. 1933/2018 (Ζ΄ΠΟΙΝΙΚΕΣ)


ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ- ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΝΟΧΟΥ- ΠΟΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (577 παρ. 2 εδ. α και β του ΚΠΔ,) - Η απαγόρευση πρόσβασης στο περιεχόμενο του δελτίου ποινικού μητρώου μέχρι την κήρυξη του κατηγορουμένου ως ενόχου αποσκοπεί στο σχηματισμό καθαρής δικαστικής πεποίθησης, που θα στηρίζεται στα αποδεικτικά στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης και εντάσσεται στις διατάξεις που προστατεύουν τον κατηγορούμενο στην άσκηση των υπερασπιστικών του δικαιωμάτων με την αποφυγή της αποδεικτικής αξιοποίησης σε βάρος του προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων, έτσι, ώστε η παραβίαση της ανωτέρω διάταξης του αρθρ. 577 παρ.2 ΚΠΔ, με την αποσφράγιση και ανάγνωση του δελτίου ποινικού μητρώου πριν από την περί ενοχής απόφαση του δικαστηρίου, να συνεπάγεται κατ' αρχήν απόλυτη ακυρότητα της επ'ακροατηρίου διαδικασίας. Όμως ουδεμία ακυρότητα της διαδικασίας προκύπτει και δεν παραβιάζονται τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου, στην περίπτωση που το ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου είναι λευκό, χωρίς καταδίκες και άρα δεν μπορεί να λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο επιβαρυντικά για το σχηματισμό της κρίσης του για την ενοχή του κατηγορουμένου.


Αριθμός 1933/2018 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα, Ιωάννη Μαγγίνα και Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 17 Οκτωβρίου 2018, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Ζαχαρή (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Χ. Τ. του Ν., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αντώνιο Βουλγαράκη, για αναίρεση της υπ'αριθ. 2655/2017 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 28 Νοεμβρίου 2017 αίτησή της αναιρέσεως η οποία ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 29 Νοεμβρίου 2017, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου .../29-11-2017, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό ...18.
Αφού άκουσε
 
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να αναιρεθεί η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση προκειμένου να συζητηθεί στο ίδιο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, αποτελούμενο από άλλους, από αυτούς που δίκασαν, δικαστές.
 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, ως δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, με την προσβαλλόμενη με αριθμ. 2655/2017 απόφασή του, όπως αυτή διορθώθηκε με την 68/18 του ίδιου Δικαστηρίου, καταδίκασε την τότε δεύτερη κατηγορούμενη και τώρα αναιρεσείουσα, για την αξιόποινη πράξη της κατοχής και πώλησης ναρκωτικών από κοινού κατ' εξακολούθηση από μη εξαρτημένο, σε ποινή κάθειρξης οκτώ (8) ετών και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ.
Κατά τη διάταξη του άρθρου
577 παρ. 2 εδ. α και β του ΚΠΔ, "το δελτίο ποινικού μητρώου επισυνάπτεται υποχρεωτικά με ευθύνη του αρμόδιου γραμματέα σε κάθε δικογραφία για εγκλήματα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου και άνω, μέσα σε σφραγιστό αδιαφανή φάκελο και αποσφραγίζεται μόνο μετά την απαγγελία της περί ενοχής απόφασης του δικαστηρίου, γενομένης ειδικής μνείας στα πρακτικά. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης, το δελτίο ποινικού μητρώου σφραγίζεται και πάλι με ευθύνη του γραμματέα της έδρας του εκδόντος την απόφαση δικαστηρίου, σε αδιαφανή φάκελο, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου".

Εξάλλου, κατά το άρθρο 171 παρ.1 περ.δ ΚΠΔ, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα, που ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' του ίδιου Κώδικα, η παραβίαση των διατάξεων που καθορίζουν την υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι η απαγόρευση πρόσβασης στο περιεχόμενο του δελτίου ποινικού μητρώου μέχρι την κήρυξη του κατηγορουμένου ως ενόχου αποσκοπεί στο σχηματισμό καθαρής δικαστικής πεποίθησης, που θα στηρίζεται στα αποδεικτικά στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης και εντάσσεται στις διατάξεις που προστατεύουν τον κατηγορούμενο στην άσκηση των υπερασπιστικών του δικαιωμάτων με την αποφυγή της αποδεικτικής αξιοποίησης σε βάρος του προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων, έτσι, ώστε η παραβίαση της ανωτέρω διάταξης του αρθρ. 577 παρ.2 ΚΠΔ, με την αποσφράγιση και ανάγνωση του δελτίου ποινικού μητρώου πριν από την περί ενοχής απόφαση του δικαστηρίου, να συνεπάγεται κατ' αρχήν απόλυτη ακυρότητα της επ'ακροατηρίου διαδικασίας. Ο χρόνος αποσφράγισης και ανάγνωσης του δελτίου ποινικού μητρώου πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά (για να μπορεί να διακριβώνεται, αν τηρήθηκε ή όχι η σχετική ρύθμιση). Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, οι οποίες εντάσσονται στις διατάξεις που προστατεύουν τον κατηγορούμενο στην άσκηση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του, απόλυτη ακυρότητα επέρχεται μόνο εφόσον, όπως προκύπτει από τα οικεία πρακτικά ή το σκεπτικό της απόφασης, το δελτίο ποινικού μητρώου έχει αναγνωστεί και έχει ληφθεί υπόψη πριν από την απαγγελία της απόφασης για την ενοχή. Όταν, όμως, το δελτίο του ποινικού μητρώου δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο και δεν λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο για το σχηματισμό της κρίσης του για την ενοχή του κατηγορουμένου δεν υπάρχει ακυρότητα, διότι στην περίπτωση αυτή δεν παραβιάζεται η άνω διάταξη του άρθρου 171 παρ. 1 στοιχ. δ ΚΠΔ . Επίσης, αν το αναγνωσθέν δελτίο του ποινικού μητρώου αναγνωσθεί προ της απαγγελίας της ενοχής, ουδεμία ακυρότητα της διαδικασίας προκύπτει και δεν παραβιάζονται τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου, στην περίπτωση που το ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου είναι λευκό, χωρίς καταδίκες και άρα δεν μπορεί να λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο επιβαρυντικά για το σχηματισμό της κρίσης του για την ενοχή του κατηγορουμένου.

Στην προκείμενη περίπτωση, στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης αναγράφεται, όπως από την επισκόπηση αυτού προκύπτει, ότι "οι κατηγορούμενοι για τις ίδιες πράξεις και άλλες φορές, όπως άλλωστε προκύπτει από τα ποινικά τους μητρώα, σύμφωνα με τα οποία έχουν επίσης καταδικασθεί". Από το απόσπασμα αυτό προκύπτει, ότι το ποινικό μητρώο λήφθηκε υπόψη από το Δικαστήριο της ουσίας πριν την απαγγελία της απόφασης για την ενοχή της αναιρεσείουσας - κατηγορούμενης. Επομένως, αφού το δελτίο αυτό, από την επισκόπησή του δεν προκύπτει ότι είναι λευκό, αλλά ότι έχουν καταχωρηθεί πολλές καταδίκες της κατηγορούμενης - αναιρεσείουσας και, αφού είχε αποσφραγισθεί προηγουμένως και αξιολογήθηκε για την καταδικαστική κρίση του Δικαστηρίου για το αδίκημα, για το οποίο εκείνη καταδικάστηκε, συνάγεται ότι έγινε από το Εφετείο αποδεικτική αξιοποίηση σε βάρος της κατηγορούμενης προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων. Επομένως, ο σχετικός από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' του ΚΠΔ,πρώτος λόγος της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, είναι βάσιμος και πρέπει, κατά παραδοχή αυτού να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση στο σύνολο της σε σχέση με την ήδη αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη. Παρέλκει δε, μετά από αυτά, η έρευνα των λοιπών λόγων του αναιρετηρίου, ως αλυσιτελής. Με τα δεδομένα αυτά, πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση, ως προς την αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη, στο ίδιο Δικαστήριο, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, συγκροτούμενο από άλλους Δικαστές, έκτος από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΑΝΑΙΡΕΙ τη με αριθ. 2655/2017 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών σε σχέση με την ήδη αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη. 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, συντιθέμενο από δικαστές άλλους από εκείνους, που τη δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Νοεμβρίου 2018. 

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 16 Νοεμβρίου 2018.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ