Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Π.Ν.Π. / Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. / ΦΕΚ 55Α/11-3-2020

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του", η οποία περιλαμβάνει τα εξής άρθρα:

 

1.- Αναστολή Καταβολής Φ.Π.Α. Υπό Προϋποθέσεις.

2.- Αναστολή Είσπραξης Βεβαιωμένων Οφειλών Και Παράταση Προθεσμίας Καταβολής Δόσεων.

3.- Παράταση Προθεσμίας Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών.

4.- Έκτακτα Και Προσωρινά Μέτρα Στην Αγορά Εργασίας Για Την Αντιμετώπιση Και Τον Περιορισμό Της Διάδοσης Του Κορωνοϊού COVID-19 Ως Προς Την Οργάνωση Του Χρόνου Και Του Τόπου Εργασίας.

5.- Άδεια Ειδικού Σκοπού Δημοσίων Υπαλλήλων Και Λοιπές Διευκολύνσεις.

6.- Αναβολή Συνεδριάσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

7.- Παράταση Ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Και Επίδομα Στέγασης- Αναστολή Προθεσμιών Διαδικασίας Χορήγησης Επιδόματος Γέννησης.

8.- Θέματα Συμβάσεων Υπουργείου Οικονομικών.

9.- Παράταση Αναστολής Καταβολής Φ.Π.Α. Για Πληγείσες Επιχειρήσεις Που Είχαν Συναλλαγές Με Την Εταιρεία “Thomas Cook Group PLC”.

10.- Κατεπείγουσες Διατάξεις Για Τη Λειτουργία Δήμων Και Περιφερειών Κατά Τη Διάρκεια Της Λήψης Μέτρων Αποφυγής Της Διάδοσης Του Κορωνοϊού COVID-19.

11.- Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας Των Δικαστηρίων Και Των Εισαγγελιών.

12.- Ζητήματα Υπουργείου Παιδείας Και Θρησκευμάτων.

13.- Ζητήματα Υπουργείου Τουρισμού.

14.- Ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

15.- Παράταση Ισχύος Αδειών Διαμονής Λόγω Εξαιρετικών Αναγκών.

16.- Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Έκτακτων Προμηθειών Για Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Δημόσιας Υγείας.

17.- Προσωπικό Κλάδων Υγείας.

18.- Διάθεση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

19.- Διατάξεις Της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

20.- Ματαίωση Παρελάσεων.

21.- Μετάδοση Ενημερωτικών Μηνυμάτων.

22.- Έναρξη Ισχύος.

 

Για να διαβάσετε ολόκληρη την Π.Ν.Π. πατήστε εδώ.