Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ

 

Πράξη Ειρηνοδίκη Κατερίνης 71/2020


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ - Στην προκειμένη περίπτωση στις 19.04.2019 δημοσιεύθηκε από την Ειρηνοδίκη ....., το υπ’ αριθμ. 406/2019 πρακτικό δημοσίευσης ιδιόγραφης διαθήκης του διαθέτη...... Κατά τη δημοσίευση του παραπάνω πρακτικού εκ προφανούς παραδρομής, αναγράφηκαν εσφαλμένως τα στοιχεία του ως άνω διαθέτη και ειδικότερα: α) το Πατρώνυμο: «Κ.....» αντί του ορθού «Ι.....», β) το Μητρώνυμο: «Α......» αντί του ορθού «Σ.....» και γ) ο χρόνος θανάτου: «...-....-2011» αντί του ορθού «...-....-2011».

Το Δικαστήριο ορίζει ημερομηνία συζήτησης της πράξης αυτής για την αυτεπάγγελτη διόρθωση του προαναφερόμενου υπ’ αριθμ. 406/2019 πρακτικού δημοσίευσης ιδιόγραφης διαθήκης του διαθέτη .... κατά τη διαδικασία που εκδόθηκε (εκούσια δικαιοδοσία) σύμφωνα με τα άρθρα 315 και 318 του ΚπολΔ, την 29.06.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο της Ειρηνοδίκη Κατερίνης.


Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ