Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Νομοθεσία

Ν. 4855/12-11-2021 (ΦΕΚ 215A) : Tροποποιήσεις σε Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο N. 4855/12-11-2021 / Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις. / ΦΕΚ 215Α

 

Δείτε αναλυτικά τις τροποποιήσεις σε ΠΚ, ΚΠΔ και ΚΠΟΛΔ, καθώς και τις λοιπές διατάξεις του Νόμου εδώ.