Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Νομοθεσία

ΠΡΑΞΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ) – ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ.

 

 

Α.Π. 29/2021 (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)


ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΗΣ. Η απόρριψη του αιτήματος αναβολής, ουδεμία επιβλαβή έννομη συνέπεια για τον κατηγορούμενο - αναιρεσείοντα επέφερε, αφού ουδέν, εξ αυτού του λόγου, υπερασπιστικό του δικαίωμα στερήθηκε, καθόσον μετά την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, η εκδίκαση της υπόθεσης διακόπηκε για άλλη δικάσιμο, κατά την οποία εμφανίστηκε μαζί με συνήγορο της επιλογής του, η επισήμανση δε του κινδύνου παραγραφής της υπόθεσης συνιστά διηγηματική αναφορά, προς ενίσχυση της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, στην οποία, εξάλλου, το δικαστήριο, καίτοι δεν είχε υποχρέωση, προέβη (349 παρ. 1 και 2 ΚΠοινΔ).

ΠΡΑΞΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ) – ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ. Ο οδηγός οχήματος κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου έβαλε σε κίνηση το όχημά του ενεργώντας αριστερό ελιγμό προς το μέρος τροχονόμου, χρησιμοποιώντας δε αυτόν τον αιφνίδιο ελιγμό ως μέσο ψυχολογικής βίας κατ' αυτής με σκοπό να παρεμποδίσει να εκτελέσει τα καθήκοντα που ανάγονται στην υπηρεσία της τράπηκε στη συνέχεια σε φυγή, αναπτύσσοντας ταχύτητα και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς που θα μπορούσαν να παρασύρουν και να χτυπήσουν την ανωτέρω αστυνομικό. Δεν ασκεί επιρροή τεχνική έκθεση, σύμφωνα με την οποία η κίνηση του οχήματος δεν θα είχε ως συνέπεια τη σωματική βλάβη της αστυνομικού, αφού ο φόβος που προκλήθηκε σ' αυτή αρκεί για τη στοιχειοθέτηση της ψυχολογικής βίας (άρθρο 167 παρ. 1, 84 παρ. 2 α' και ε' ΠΚ, 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ).

 

 

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ.