Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό χώρο www.tetravivlos.com

ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

μπορείτε να περιηγηθείτε

είτε από την αριστερή [←] στήλη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

είτε από την Μηχανή Αναζήτησης [↑] πατώντας στην μπάρα με το λευκό βελάκι, κάτω από την ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ γίνεται

είτε μέσω των άρθρων στην αριστερή στήλη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

είτε από την Μηχανή Αναζήτησης πατώντας στην μπάρα με το λευκό βελάκι, κάτω από την ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ


Περιήγηση στην Νομοπαίδεια

Αν έχετε ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ
Παρακολουθήστε χρήσιμα βίντεο με οδηγίες χρήσης

Η βάση νομοθετικών περιεχομένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι 21-6-2018.


Τελευταία νέα

Τροποποίηση άρθρου 966 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ με τον Ν. 4549/14-6-2018 ΦΕΚ 105Α.

Δείτε το άρθρο 966 ως ισχύει πλέον μετά την τροποποίηση με το άρθρο 23 Ν. 4549/14-6-2018 ΦΕΚ 105Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   966.- ΝΕΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ. 1.Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβλθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα ημέρες.2. Αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686…

Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών - Ν. 4548/2018 / Αποστολή ενημερωτικού τεύχους στην Τετράβιβλο ΙΙ (Διοικητικού και Εμπορικού Δικαίου)

Πηγή: Εγκύκλιος 1027/18-6-2018 του Συμβολαιογραφικού Συλλλόγου Αθηνών, Πειραιώς κ.τ.λ. Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4548/2018 με τίτλο «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104/13-6-2018 τευχ. Α’, με έναρξη ισχύος από 1-1-2019 (άρθρο 190), εκτός αν σε επί μέρους διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων για τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά, στις οποίες εφαρμόζεται μόνο όταν αυτό προβλέπεται…

Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων στον Ν. 4251/2014 [ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ]. Τροποποιήσεις.

  Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4546/12-6-2018 ΦΕΚ 101Α. Παραθέτουμε τα άρθρα 38 και 39 αυτού:   38.- Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων. 1. Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 2Α του ν. 4251/2014 (Α' 80) αντικαθίσταται ως εξής: «βα) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμο­νής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 και ως στελέχη της επένδυσης της παρ. Α' του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, ββ) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμο­νής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 19 παράγραφος 7, 61, 64, 98, 114 και 122…