Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες του Πλήρους Προγράμματος                    

 

 


 Δείτε όλη την τρέχουσα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ σχετικά με τον ΚΟΡΩΝΟΪΟ


 

ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

μπορείτε να περιηγηθείτε

είτε από την αριστερή [←] στήλη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

είτε από την Μηχανή Αναζήτησης [↑] πατώντας στην μπάρα με το λευκό βελάκι, κάτω από την ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ γίνεται

είτε μέσω των άρθρων στην αριστερή στήλη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

είτε από την Μηχανή Αναζήτησης πατώντας στην μπάρα με το λευκό βελάκι, κάτω από την ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ


Περιήγηση στην Νομοπαίδεια

Αν έχετε ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ

Η βάση νομοθετικών κειμένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι και 28-10-2020


Τελευταία νέα

Σύμβαση έργου - σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Αναγκαία στοιχεία δικογράφου. Ανεπαρκής η παράθεση των ενσωματωμένων στην αγωγή τιμολογίων -

Ειρ.Αθ. 2455/2020 Αοριστία αγωγής. Σύμβαση έργου - σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Αναγκαία στοιχεία δικογράφου. Ανεπαρκής η παράθεση των ενσωματωμένων στην αγωγή τιμολογίων - Η σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί μία ειδικότερη μορφή συμβάσεως έργου, ήτοι σύμβαση ιατρικής αγωγής κατ’ αρ. 681 επ ΑΚ. Επομένως η αγωγή με την οποία επιδιώκεται η δικαστική καταψήφιση, για την αμοιβή της κλινικής και των προστηθέντων από ,αυτή ιατρών, καθώς και της φαρμακευτικής αγωγής που χορηγήθηκε στα πλαίσια της νοσηλείας, πρέπει να αναφέρει τα…

N. 3869/2010 - Καθιέρωση μηδενικών καταβολών και για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας

Μ.Π.Καλ. 70/2020 Στην ευνοϊκή ρύθμιση του ν. 3869/2010 υπάγονται όλα ανεξαιρέτως τα χρέη των δανειοληπτών, μεταξύ των οποίων και αυτά προς τον ΟΑΕΔ, πλην εκείνων που ρητά εξαιρούνται από το νόμο αυτό. Ορισμένο της αίτησης ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου. Πότε επέρχεται παραβίαση του καθήκοντος ειλικρίνειας - Έτσι όμως που έκρινε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, αξιώνοντας για το ορισμένο της ένδικης αίτησης, όπως το περιεχόμενο αυτής εκτέθηκε ανωτέρω, περισσότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόμος, έσφαλε, καθόσον από την…

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ 1999. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ. ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟ 2018. ΤΟ ΜΑΚΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Μ.Π.Λαμ. 141/2020 ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ άρθρου 632 ΚΠολΔ και ΑΝΑΚΟΠΗΣ άρθρου 933 ΚΠολΔ (218 Κ.Πο.Δ) - ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (Ν. 4335/2016) ΤΟΥ Κ.ΠΟΛ.Δ - Δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε σε προγενέστερο χρόνο (πριν την 1-1-20216). Αναφορικά με την ανακοπή του 933 ΚΠολΔ, αρκεί η επίδοση της προσβαλλόμενης επιταγής προς εκτέλεση μετά την 1η-01-2016, ..., καθώς σε περίπτωση σύνταξης και επίδοσης περισσοτέρων επιταγών προς πληρωμή κάτωθι του ίδιου εκτελεστού τίτλου κρίσιμος είναι ο χρόνος επίδοσης…