Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Νομοθεσία

Νομοπαίδεια

Αποκτήστε τους Νέους Κώδικες Τσέπης ΑΚ & ΚΠολΔ                                                        Ανακαλύψτε τις δυνατότητες

(με το Ν. 4.800/2021 για την Συνεπιμέλεια)                                                                               του Πλήρους Προγράμματος

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Περιήγηση στην Νομοπαίδεια

Αν έχετε ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ

Η βάση νομοθετικών κειμένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι και 14-9-2021


Τελευταία νέα

Ολ.Α.Π. 3/2020 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ολ.Α.Π. 3/2020 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Παραπομπή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου του ζητήματος αν η αναιρεσείουσα Τράπεζα, ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία γίνεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης, οφείλει να ενημερώνει ειδικά τον οφειλέτη για τη διάθεση αυτών των δεδομένων του στην εκάστοτε συγκεκριμένη εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, ή αρκεί, κατά νόμο, το γεγονός ότι η Τράπεζα, κατά το χρόνο…

Α.Π. 3/2021 (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ – ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ- ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ- ΕΝΝΟΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ-ΩΣ ΤΡΙΤΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ , ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Α.Π. 3/2021 (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ – ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ- ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ- ΕΝΝΟΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ-ΩΣ ΤΡΙΤΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ , ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΛΠ- ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ (362, 363 ΠΚ) - Για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης των προβλεπόμενων από τις άνω διατάξεις εγκλημάτων απαιτείται, πλην των άλλων, ισχυρισμός ή διάδοση, από το δράστη για άλλον, ενώπιον "τρίτου", γεγονότος, το οποίο θα μπορούσε να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη εκείνου, στον οποίο…

Ειδική δικονομική ρύθμιση για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Προσοχή: Σύμφωνα με τον Ν. 4812/30-6-2021 ΦΕΚ 110Α Άρθρο εκατοστό έβδομο.- Ειδική δικονομική ρύθμιση για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), της παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 2717/1999 και του άρθρου 231 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) μπορούν να συντάσσονται και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.…