Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες του Πλήρους Προγράμματος


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Περιήγηση στην Νομοπαίδεια

Αν έχετε ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ

Δείτε όλη την τρέχουσα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ σχετικά με τον ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Η βάση νομοθετικών κειμένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι και 15-1-2021


Τελευταία νέα

ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ (εν προκειμένω υπερχρεωμένα) - ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ειρ.Λαμ. 167/2020 ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ (εν προκειμένω υπερχρεωμένα) - Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 583, 586, 590, 739, 748 παρ. 3 και 773 ΚΠολΔ προκύπτει ότι κατά των αποφάσεων που εκδίδονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας μπορεί να ασκήσει τριτανακοπή κάθε τρίτος, εφόσον έχει έννομο συμφέρον. Ως τρίτος νοείται όποιος δεν απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου κατά την έννοια της εκούσιας δικαιοδοσίας, δηλαδή δεν είναι αιτών στη σχετική δίκη ή δεν άσκησε παρέμβαση,ή δεν κλητεύθηκε με διαταγή του δικαστή (κατά την κατάθεση της…

ΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΦΠΑ - ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Μ.Π.Λαμ. 114/2020 ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΟΦΕΙΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - II. Κατά το άρθρο 41 του ν.δ. 496/1974 «περί Κώδικος Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», κάθε σύμβαση για λογαριασμό Ν.Π.Δ.Δ., που έχει αντικείμενο άνω των 10.000 δραχμών [και ήδη κατά την υπ' αριθμ. 2/42053/0094 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1033/07-08-2002) 2.500 ευρώ] ή δημιουργεί υποχρεώσεις διάρκειας, εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά, υποβάλλεται στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, η πρόταση, όμως, για την κατάρτιση της σύμβασης και…

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 2021

  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 2021     Ξεκίνησε η ανανέωση των συνδρομών για την Τετράβιβλο Ι και ΙΙ για το έτος 2021.   Με την ανανέωση της συνδρομής 2021 έχετε την απόλυτη σιγουριά ότι κάθε τροποποίηση που αφορά νόμους της Τετραβίβλου θα σας αποστέλλεται άμεσα και χωρίς επιβάρυνση έτσι ώστε να είστε πάντοτε ενήμεροι για τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις.   Κόστος συνδρομής 2021 Τετράβιβλος Ι 18 ευρώ Τετράβιβλος ΙΙ 12 ευρώ Τετράβιβλος Ι + ΙΙ 30 ευρώ    Η ενεργοποίηση της συνδρομής γίνεται με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:…