Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό χώρο www.tetravivlos.com

ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

μπορείτε να περιηγηθείτε

είτε από την αριστερή [←] στήλη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

είτε από την Μηχανή Αναζήτησης [↑] πατώντας στην μπάρα με το λευκό βελάκι, κάτω από την ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ γίνεται

είτε μέσω των άρθρων στην αριστερή στήλη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

είτε από την Μηχανή Αναζήτησης πατώντας στην μπάρα με το λευκό βελάκι, κάτω από την ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ


Περιήγηση στην Νομοπαίδεια

Αν έχετε ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ
Παρακολουθήστε χρήσιμα βίντεο με οδηγίες χρήσης

Η βάση νομοθετικών περιεχομένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι 31-7-2018.


Τελευταία νέα

Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

  Δείτε την παρ. 4 του άρθρο 21 Ν. 2859/2000, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της από 29 Ιουνίου 2018 Π.Ν.Π. / ΦΕΚ 115Α: "4. Μέχρι 31.12.2018 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της…

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Ο ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ. ΝΟΜΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Μ.Π.Βόλ. 48/2018 (περιουσιακές διαφορές) ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Ο ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ. ΝΟΜΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ - Από το άρθρο 927 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 108, 294-297, 299, 954, 973, 993 και 999 του ίδιου Κώδικα, συνάγεται ότι .... σε εκείνον που επέσπευσε την εκτέλεση κατ' αρχήν δεν απαγορεύεται, ούτε αποδοκιμάζεται, αλλά αντιθέτως παρέχεται δικαίωμα να παραιτηθεί από κάθε μέλλουσα πράξη της εκτελέσεως, έως τη διενέργεια αυτής της πράξεως και με τήρηση του κατά νόμο…

Τροποποίηση άρθρου 966 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ με τον Ν. 4549/14-6-2018 ΦΕΚ 105Α.

Δείτε το άρθρο 966 ως ισχύει πλέον μετά την τροποποίηση με το άρθρο 23 Ν. 4549/14-6-2018 ΦΕΚ 105Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   966.- ΝΕΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ. 1.Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβλθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα ημέρες.2. Αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686…