Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό χώρο www.tetravivlos.com

 

Πρόσβαση στην Νομοπαίδεια:

 

 Αποκτήστε κωδικούς πρόσβασης στην Νομοπαίδεια από εδώ.

Ενεργοποιήσετε μία δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή από εδώ.

Αν έχετε ήδη ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ.

Παρακολουθήστε χρήσιμα βίντεο με οδηγίες χρήσης.

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ - 1500+ νομοθετήματα

 ΜΟΝΟ ΜΕ 20 ευρώ/έτος

ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

Πατήστε εδώ για απόκτηση κωδικών πρόσβασης

 

Οι συνάδελφοι που θα επιθυμούσαν να δημοσιεύσουν στην Νομοπαίδεια αποφάσεις που κρίνουν ενδιαφέρουσες, κάποιο δικόγραφο ως υπόδειγμα ή πρωτότυπες μελέτες - γνωμοδοτήσεις παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλ.: 210-8253032-4 ή στο mail: info@tetravivlos.com


Η βάση νομοθετικών περιεχομένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι 23-4-2018. Είναι διαθέσιμη πλέον η νέα αναβάθμιση εφαρμογής της Νομοπαίδειας - έκδοση 1.0.69


Τελευταία νέα

ΑΝΑΚΟΠΗ α) ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ β) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΩΡΡΕΥΣΗ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΟΙΟΝ ΒΑΡΥΝΕΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ άρθρου 1 παρ. 3 Ν. 128/1973

Από το αρχείο του συνδρομητή μας κ. Κωνσταντίνου Μπαρούτα, δικηγόρου Λαμίας Μ.Π.Θήβ. 141/2018 ΑΝΑΚΟΠΗ α) ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΛΠΟΙΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ β) ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΑΓΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΩΡΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΩΝ 632 § 1 και 933 Κ.Πολ.Δ. ΠΟΤΕ ΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( 218, 632 παρ. 6, 933 ΚΠολΔ) -  Εξ άλλου, είναι έγκυρη η μεταξύ της παράσχουσας τοκοχρεολυτικό δάνειο τράπεζας και του…

Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet

Y.A. ΠΟΛ. 1071 / Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet / ΦΕΚ 1363 Β/19-4-2018.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:α) Της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149/Α’), όπως ισχύουν.β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων7, 9…

ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙΣΑ. ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ. ΑΒΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

Από το αρχείο του συνδρομητή μας κ. Κωνσταντίνου Μπαρούτα, δικηγόρου Λαμίας Ειρ.Λαμίας 17/2017 (μικροδιαφορές) Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ - Από τη... έκθεση επίδοσης ...., προκύπτει ότι αντίγραφο των ως άνω πρακτικών με κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο ... επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο κατ' άρθρο 127 παρ. 1 ΚΠολΔ. Ο τελευταίος, όμως, δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο κατά την ανωτέρω δικάσιμο για να λάβει μέρος στη συζήτηση αυτή, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από…