Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες του Πλήρους Προγράμματος


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Περιήγηση στην Νομοπαίδεια

Αν έχετε ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ

Δείτε όλη την τρέχουσα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ σχετικά με τον ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Η βάση νομοθετικών κειμένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι και 28-11-2020


Τελευταία νέα

Προσθήκη άρθρων 4α - 4κ στον Ν. 3869/2010

  Δείτε το άρθρο 1 Ν. 4745/6-11-2020 / ΦΕΚ 214Α, με το οποίο προστέθηκαν άρθρα 4Α ως 4Κ στον Ν. 3869/2010.   1.- Προσθήκη άρθρων 4Α ως 4Κ για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Τροποποίηση του ν. 3869/2010. Μετά το άρθρο 4 του ν. 3869/2010 (Α' 130) προστίθενται άρθρα 4Α ως 4Κ ως εξής: «Άρθρο 4Α.- Επαναπροσδιορισμός εκκρεμών υποθέσεων 1. Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του παρόντος, που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και των οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί μετά τις 15.6.2021, εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τα…

Συμβ.εφ. Αθ. 29/2020 - Ο δικηγόρος δεν υπέχει ποινική ευθύνη για παραβάσεις που τυχόν τελεί με την σύνταξη αγωγών, εγκλήσεων κλπ., που συντάσσονται με εντολή του εντολέως του..., εφ' όσον ο ίδιος δεν γνώριζε την αναλήθεια εκείνων που εξέθετε

Συμβ.εφ. Αθ. 29/2020 Ο δικηγόρος δεν υπέχει ποινική ευθύνη για παραβάσεις που τυχόν τελεί με την σύνταξη αγωγών, εγκλήσεων κλπ., που συντάσσονται με εντολή του εντολέως του και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της εντολής αυτής, εφ' όσον ο ίδιος δεν γνώριζε την αναλήθεια εκείνων που εξέθετε ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών οργάνων - Και η τοιαύτη υποβολή στον Εισαγγελέα της φερόμενης ως μηνυτήριας αναφοράς του Δ.Σ. του ... κατά του εγκαλούντος, ... ήταν, όπως ο προσφεύγων κατηγορούμενος αναφέρει την κρινόμενη έκθεση προσφυγής του, «καθαρά υπηρεσιακή»…

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Μ.Π.Κοζάνης 248/2020 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ -  Η αγωγή με την οποία ο εκμισθωτής ζητεί να αναγνωριστεί ότι το ύψος του μισθώματος ανέρχεται στο καθοριζόμενο από το νόμο ποσό με βάση την αντικειμενική αξία του μισθίου και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος μισθωτής να του καταβάλει τα αναπροσαρμοζόμενα και οφειλόμενα από την όχληση μισθώματα, είναι αναγνωριστική και καταψηφιστική ως προς τα οφειλόμενα…