Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ

 Δείτε τον Νέο Ποινικό Κώδικα

και τον Νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

(Ν. 4619/2019 και 4620/2019)


ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

μπορείτε να περιηγηθείτε

είτε από την αριστερή [←] στήλη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

είτε από την Μηχανή Αναζήτησης [↑] πατώντας στην μπάρα με το λευκό βελάκι, κάτω από την ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ γίνεται

είτε μέσω των άρθρων στην αριστερή στήλη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

είτε από την Μηχανή Αναζήτησης πατώντας στην μπάρα με το λευκό βελάκι, κάτω από την ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ


Περιήγηση στην Νομοπαίδεια

Αν έχετε ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ
Παρακολουθήστε χρήσιμα βίντεο με οδηγίες χρήσης

Η βάση νομοθετικών περιεχομένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι 14-10-2019.


Τελευταία νέα

Κατάδειξη ανειλικρινούς δήλωσης υπερχρεωμένου οφειλέτη μέσω αναρτήσεών του σε δημόσιο προφίλ στο facebook. Πληροφορίες, αναρτώμενες από το υποκείμενο των δεδομένων σε δημόσια πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν συνιστούν προσωπικό δεδομένο

Ειρ.Αθ. 5551/2019 (Υπερχρεωμένα) ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΥ (άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 3869/2010) - Η παραβίαση της υποχρέωσης ειλικρίνειας αφορά τόσο την αρχική δήλωση του οφειλέτη εκ της αιτήσεως, όσο και την υποχρέωσή του να ενημερώνει τον φάκελο του άρθρου 4 (στο Ειρηνοδικείο) για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση. Για να επέλθουν εις βάρος του οφειλέτη οι οριζόμενες στο νόμο ... δυσμενείς κυρώσεις δεν απαιτείται με τη συμπεριφορά αυτή του οφειλέτη να έχει μειωθεί (βλαβεί) η ικανοποίηση των πιστωτών.…

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 ΛΟΓΩ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ειρ.Λαμ. 245/2019 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 ΛΟΓΩ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΕμπΝ και τη διδασκαλία του εμπορικού δικαίου, έμπορος είναι ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις, ενώ στο ΒΔ 2/14.5.1835 προβλέπεται ποιες είναι οι εμπορικές πράξεις, βάσει των οποίων κάποιος αποκτά την εμπορική ιδιότητα. Εμπορική ιδιότητα αποδίδεται και στο πρόσωπο που διατηρεί επιχείρηση παροχής υπηρεσιών δια φύλαξης…

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική. Δεκτή διότι η καθής δεν προσκόμισε τον πρωτότυπο τίτλο (συναλλαγματική), αλλά φωτοτυπία του, παρόλο που οι λόγοι ανακοπής αφορούσαν ελαττώματα του τίτλου ή τη νομιμότητα ως προς τον κομιστή

Ειρ.Αθ. 849/2019 Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική. Δεκτή η ανακοπή διότι η καθής δεν προσκόμισε τον πρωτότυπο προσβαλλόμενο τίτλο (συναλλαγματική), αλλά φωτοτυπία του, παρόλο που οι λόγοι ανακοπής αφορούσαν σε ελαττώματα του τίτλου ή στη νομιμότητα ως προς τον κομιστή - Κατά το άρθρο 622Β παρ. 2 ΚΠολΑ, ως τη συζήτηση στο ακροατήριο πρέπει να προσάγονται υποχρεωτικά οι πιστωτικοί τίτλοι, διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη. Η διάταξη αυτή, ως επιμέρους δικονομική ρύθμιση που αφορά στις διαφορές από…