Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Νομοθεσία

Νομοπαίδεια

Προπαραγγελίες - Προεγγραφές: 210-8253032 - 3   

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες του Πλήρους Προγράμματος

   

 


Περιήγηση στην Νομοπαίδεια

Αν έχετε ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ

 


Η βάση νομοθετικών κειμένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι και 22-11-2021


Τελευταία νέα

Ν. 4855/12-11-2021 (ΦΕΚ 215A) : Tροποποιήσεις σε Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο N. 4855/12-11-2021 / Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις. / ΦΕΚ 215Α Δείτε αναλυτικά τις τροποποιήσεις σε ΠΚ, ΚΠΔ και ΚΠΟΛΔ, καθώς και τις λοιπές διατάξεις του Νόμου εδώ.

ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΝΤΑ (ΚΑΤ’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ – ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ – ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ

Μον.Εφετ.Πειρ. 157 /2021 ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΝΤΑ (ΚΑΤ’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ – ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ – ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ – Πρέπει να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων πενήντα ενός (69.551) ευρώ με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής…

Ν. 4842/13-10-2021 (ΦΕΚ 190A) : Tροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4842/13-10-2021 / Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις. / ΦΕΚ 190Α. Δείτε τις διατάξεις του Νόμου εδώ.