Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Νομοθεσία

Νομοπαίδεια

      ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ : 8 ΕΥΡΩ ΜΟΝΟ

     Πληροφορίες_Παραγγελίες: 2108253032 & 2108253033

 

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες

του Πλήρους Προγράμματος

  Περιήγηση στην Νομοπαίδεια

Αν έχετε ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ

Η βάση νομοθετικών κειμένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι και 25-5-2023


Τελευταία νέα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) – ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ - ΖΗΤΗΜΑ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ

Μον.Εφ.Πειρ. 28/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) – ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ. - Η ένδικη αγωγή με αυτό το περιεχόμενο είναι αόριστη, καθώς παρόλο που η ενάγουσα επικαλείται ότι εκτέλεσε για λογαριασμό της εναγόμενης μεταφορές και αποθήκευσε εμπορεύματά της, δεν εξειδικεύει καθόλου το έργο που εκτέλεσε και γενικότερα τις υπηρεσίες που παρείχε στην εναγόμενη και κυρίως τον τρόπο…

ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ Ή ΝΟΜΕΩΝ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μον.Εφ.Πειρ. 145/2023 ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ – ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ Ή ΝΟΜΕΩΝ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 13 ΤΟΥ Ν. 1337/1983 – ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΓΙΝΕ Η ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ) – ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ. - Η υπό κρίση αίτηση, ως αίτηση αποβολής των καθ’ ων νομέων από προσκυρωμένο εδαφικό τμήμα, το οποίο περιλαμβάνεται σε…

ΑΓΩΓΗ ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Μον.Εφ.Πειρ. 24/2023 ΑΓΩΓΗ ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΙΑ – ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. - Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αυτή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως καθόσον δεν περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων τα οποία θεμελιώνουν κατά νόμο την αγωγή καταβολής χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης συνεπεία απόπειρας απάτης, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντικής δυσφήμησης και δικαιολογούν την άσκηση…