Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό χώρο www.tetravivlos.com

ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

μπορείτε να περιηγηθείτε

είτε από την αριστερή [←] στήλη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

είτε από την Μηχανή Αναζήτησης [↑] πατώντας στην μπάρα με το λευκό βελάκι, κάτω από την ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ γίνεται

είτε μέσω των άρθρων στην αριστερή στήλη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

είτε από την Μηχανή Αναζήτησης πατώντας στην μπάρα με το λευκό βελάκι, κάτω από την ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ


Περιήγηση στην Νομοπαίδεια

Αν έχετε ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ
Παρακολουθήστε χρήσιμα βίντεο με οδηγίες χρήσης

Η βάση νομοθετικών περιεχομένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι 14-11-2018.


Τελευταία νέα

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΝΦΙΑ ΣΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ / ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΙΚΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ.

Από το αρχείο του συνδρομητή μας κ. Κωνσταντίνου Μπαρούτα, δικηγόρου Λαμίας Μ.Π.Λαμ. 308/2018 (τακτική) ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - Από τη ..... έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Λαμίας, ....., σε συνδυασμό με την από 30-6-2014 απόδειξη παραλαβής δικογράφου του Αξιωματικού Υπηρεσίας, λόγω απουσίας του Προϊσταμένου, του Α.Τ Λαμίας,..... και την από 30-6-2014 βεβαίωση ταχυδρόμησης συστημένης επιστολής της υπαλλήλου των ΕΛ.ΤΑ Λαμίας, που προσκομίζει και επικαλείται ο ενάγων, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της…

Για την εκποίηση σήματος που διενεργείται σε χρόνο που η πτώχευση βρίσκεται στο στάδιο της ένωσης των πιστωτών, δεν απαιτείται άδεια του πτωχευτικού δικαστηρίου παρά μόνο άδεια του εισηγητή των πτωχεύσεων δικαστή. ( 77 και 146 του ΠτωχΚ)

Ολ.Α.Π. 4/2018 ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΗΣ. ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ - Κατά τη διάταξη του άρθρου 557 ΚΠολΔ,.... που έχει δικαιολογητικό λόγο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και την εξασφάλιση της πάγιας και ομοιόμορφης εφαρμογής των νόμων επιτρέπεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η άσκηση αναίρεσης κατά κάθε απόφασης και για κάθε λόγο αναίρεσης από τους προβλεπόμενους στον ΚΠολΔ, χωρίς περιορισμό από προθεσμία και, κατά κανόνα, χωρίς να παράγει…

Νέο πρότυπο καταστατικό για την σύσταση ΕΠΕ όπως διαμορφώθηκε με την Υ.Α. 107766 ΦΕΚ Β’ 4925/5-11-2018].

Δείτε το πρότυπο καταστατικό για την ίδρυση ΕΠΕ όπως διαμορφώθηκε με την Υ.Α. 107766 ΦΕΚ Β’ 4925/5-11-2018].   Υ.Α. 31637/20-3-2017 / Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε., ΦΕΚ 928Β.   ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Π.Ε. (Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α' 227) και στο άρθρο 6 του ν. 3190/1955 (Α' 91) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το ν. 4541/2018 (Α' 93)   Άρθρο 1.- ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία…