Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ

#Μένουμε_σπίτι αλλά δεν μένουμε πίσω στις εξελίξεις.


Παρακολουθείτε όλη την τρέχουσα Νομοθεσία σχετικά με τον Κορωνοϊό στη Νομοπαίδεια.


Η ομάδα της Τετραβίβλου σας ενημερώνει ότι όσο μένετε σπίτι εξακολουθούμε να ανανεώνουμε και να επικαιροποιούμε την ηλεκτρονική μας βάση Νομοπαίδεια, ώστε να παραμένετε ενημερωμένοι. Επιπροσθέτως, τόσο οι διαδικτυακές μας παραγγελίες, όσο και οι τηλεφωνικές συνεχίζουν να πραγματοποιούνται κανονικά, ακολουθώντας πιστά τις Οδηγίες των Αρμοδίων Αρχών Υγείας.


ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

μπορείτε να περιηγηθείτε

είτε από την αριστερή [←] στήλη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

είτε από την Μηχανή Αναζήτησης [↑] πατώντας στην μπάρα με το λευκό βελάκι, κάτω από την ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ γίνεται

είτε μέσω των άρθρων στην αριστερή στήλη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

είτε από την Μηχανή Αναζήτησης πατώντας στην μπάρα με το λευκό βελάκι, κάτω από την ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ


Περιήγηση στην Νομοπαίδεια

Αν έχετε ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ
Παρακολουθήστε χρήσιμα βίντεο με οδηγίες χρήσης

Η βάση νομοθετικών κειμένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι και 7-4-2020


Τελευταία νέα

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

    Για να δείτε τη συλλογή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ που έχουν δημοσιευθεί σχετικά με τον ΚΟΡΩΝΟΪΟ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.  

Σε περίπτωση ερήμην αποφάσεως επί μικροδιαφορών- και εφ' όσον υπάρχει σχετικό αίτημα (άρθρ. 106 ΚΠολΔ)-, μπορεί να κηρύσσεται η απόφαση που εκδίδεται προσωρινά εκτελεστή

  Ειρ.Λαμ. 83/2019 Σε περίπτωση ερήμην αποφάσεως επί μικροδιαφορών- και εφ' όσον υπάρχει σχετικό αίτημα (άρθρ. 106 ΚΠολΔ)-, μπορεί να κηρύσσεται η απόφαση που εκδίδεται προσωρινά εκτελεστή - Ναι μεν οι αποφάσεις μικροδιαφορών είναι ανέκκλητες (άρθρ. 512 ΚΠολΔ), όμως σε περίπτωση ερημοδικίας διαδίκου προσβάλλονται με ανακοπή ερημοδικίας (άρθρ. 469 ΚΠολΔ) και, συνεπώς, δεν συνιστούν τελεσίδικη απόφαση, με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται προ της, με κάποιο νόμιμο τρόπο, λήξεως της δυνατότητας προσβολής της αποφάσεως με ανακοπή ερημοδικίας ή πριν από την…

ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΕΝΝΟΙΑ "ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ" / ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΗΔΗ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ (λόγω αοριστιας) ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ

Μ.Εφ.Λαμ. 41/2019 ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - Για να έχει νομική πληρότητα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. Ιεδ. α Κ.Πολ.Δ., το δικόγραφο αγωγής οδηγού φορτηγού αυτοκινήτου, που έχει ως αίτημα την καταβολή αμοιβής για υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση, λόγω υπερβάσεως του χρόνου της συνολικής απασχολήσεως, θα πρέπει να αναφέρεται η εργασιακή σχέση και οι όροι αυτής καθώς και η διάρκεια της εβδομαδιαίας και καθ' εκάστη ημέρα απασχολήσεως (ΑΠ 184/2007, ΑΠ 66/2007…