Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Πληροφορίες

Διαρκής κατ' Άρθρον Νομολογία Α.Κ. και Κ.Πολ.Δ.

 

Η Διαρκής κατ' Άρθρον Νομολογία, έργο μεγαλόπνοο και πρωτοποριακό για την εποχή της, στάθηκε πολύτιμος και αναντικατάστατος αρωγός για πάνω από τρεις δεκαετίες σε δικηγόρους και δικαστές κατά την εκτέλεση του λειτουργήματός αυτών.

Οραματιστής και δημιουργός της είναι ο δικηγόρος Αθηνών, Δημήτρης Ν. Παπαδόπουλος.

Η πρακτικότητά, η έκταση και η πληρότητα της νομολογίας σε συνδυασμό με την εύκολη χρήση της, έδωσεαν οριστική λύση στο μεγάλο πρόβλημα της αναζήτησης και έρευνας νομολογίας, σε εποχές κατά τις οποίες η τεχνολογία και οι βάσεις δεδομένων ήταν λέξεις άγνωστες.

 

 Η Διαρκής κατ' Άρθρον Νομολογία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κυκλοφόρησε το 1983 και αποτελείτο από 15 τόμους.

 

 

Η Διαρκής κατ' Άρθρον Νομολογία του Αστικού Κώδικα κυκλοφόρησε το 1988 και αποτελείτο από 13 τόμους.

Σημειωτέον ότι κάθε τόμος αριθμούσε περίπου 750 σελ.

 

Στα δύο αυτά πολύτιμα και απαραίτητα για κάθε νομική βιβλιοθήκη έργα, ο ερευνητής εύρισκε κάτω από κάθε άρθρο τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων που είχαν δημοσιευτεί από το 1953 για τον ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ και από το 1970 για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Ήταν τα μόνα έργα, που με το ΣΥΣΤΗΜΑ CLASSEUR που διέθεταν, ενημερώνοντο κάθε χρόνο με τις νέες αποφάσεις που δημοσιεύαν όλα τα Δικαστήρια (και όχι μόνο του Α.Π.).
Ετησίως κυκλοφορούσαν δύο ενημερωτικά συμπληρώματα, ένα για κάθε έργο. Τα συμπληρώματα αυτά, με τις (συνολικώς) πάνω από 1400 σελίδες, ενημέρωναν και εμπλούτιζαν την ήδη συγκεντρωμένη νομολογία με τις τρέχουσες κάθε φορά νομολογιακές εξελίξεις.

Τέλος, ήταν έργα που δεν καταργούντο ποτέ από τις όποιες τροποποιήσεις, αφού κάθε τροποποίηση αποστελλόταν και αντικαθιστούσε την παλαιά διάταξη.

 

Το 2014 έγινε μία μεγάλη προσπάθεια να συγκεντρωθεί και να ψηφιοποιηθεί (σε μορφή pdf) όλος αυτός ο νομολογιακός πλούτος, τον οποίο πλέον με χαρά και τιμή προσφέρουμε στους "ηλεκτρονικούς" συνδρομητές του Πληρους προγράμματος της Νομοπαίδειας.