Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΣΤΟΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ - ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΡΟΔΙΩΝ (ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ)

Α.Π. 61/2019 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΣΤΟΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ – ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΙΑ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΡΟΔΙΩΝ (ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ) – Εν προκειμένω, το Εφετείο διέλαβε ανεπαρκείς αιτιολογίες ως προς την παραδοχή του ότι οι εναγόμενοι οφείλουν (και) αποζημίωση προς αποκατάσταση της…

Περισσότερα

ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ (κλινών ξενοδοχείου και υπηρεσιών) / ΑΓΩΓΗ. ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ / Η ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ

Μ.Π.Ευρυτ. 52/2019 (ειδικές διαδικασίες) ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ (κλινών ξενοδοχείου και υπηρεσιών) - Η αγωγή είναι ορισμένη και νόμιμη με βάση τα εκτιθέμενα στο δικόγραφο πραγματικά περιστατικά, τα οποία το Δικαστήριο υπάγει στον κανόνα δικαίου, στον οποίο αυτά θεμελιώνονται και πρόκειται για ιδιαίτερη, μη ρυθμιζόμενη στον Αστικό Κώδικα, αλλά οπωσδήποτε ενοχική μικτή σύμβαση (περιέχουσα στοιχεία μίσθωσης πράγματος, παροχής υπηρεσιών, παρακαταθήκης), δοθέντος ότι δεν συνίστατο στην απλή μεμονωμένη σύμβαση μίσθωσης, αλλά…

Περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ ΠΝΙΓΜΟΣ ΚΑΘΩΣ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ ΚΟΛΥΜΠΙ – ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ

Α.Π. 123/2019 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ ΠΝΙΓΜΟΣ ΚΑΘΩΣ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ ΚΟΛΥΜΠΙ – ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – Εν προκειμένω οι προστηθέντες υπάλληλοι της εναγομένης, δηλαδή εκπαιδευόμενοι επόπτες και λοιπό προσωπικό όφειλαν να βρίσκονται σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια λειτουργίας των δεξαμένων και κάθε επόπτης όφειλε να ασχολείται με τους λουόμενους…

Περισσότερα

Ν. 4624/29-8-2019 / Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων... / ΦΕΚ 137Α

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος Ν. 4624/29-8-2019 "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις." Για να διαβάσετε ολόκληρο το Νόμο, πατήστε εδώ.  

Περισσότερα

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΕΛΙΠΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΕ ΝΟΘΟ ΤΕΚΝΟ – ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΓΡΑΦΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ / Α.Π. 311 / 2018 (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

  Απόφαση Α.Π. 311 / 2018    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΕΛΙΠΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΕ ΝΟΘΟ ΤΕΚΝΟ – ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΓΡΑΦΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟ ΔΙΑΘΕΤΗ – ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ – ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΜΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ – Ορθώς κρίθηκε ότι η επίδικη διαθήκη είναι πλαστή και πρόκειται για δημιούργημα της εναγομένης που στόχο έχει να παραμερίσει και να αποκλείσει τους ενάγοντες - νόμιμους μεριδούχους από τα κληρονομικά τους δικαιώματα στην κληρονομιά του…

Περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ- ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΥΠΟΠΤΟΥ - ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Διοικ.Εφ.Αθ. 15/2018 (ΝοΒ 2018, σελ. 311) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (π.δ. 120/2008) - ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ- ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΥΠΟΠΤΟΥ - ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (137 Α § 3 ΠΚ, 96 π.δ. 141/1991) - Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, δηλαδή, επιγενομένης αθωώσεως του αιτούντος με αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, με την οποία…

Περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ – ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΓΡΙΣΗ-ΟΡΘΗ Η ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.Π. 1488/2018 (Ζ΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ – ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΓΡΙΣΗ-ΟΡΘΗ Η ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ Ο ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΓΓΝΩΣΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (71 παρ. 1 του Ν. 998/1979, 8 παρ. 1 του Ν. 1650/1986, 31 παρ. 2 του Π.Κ.) - Απαραίτητα στοιχεία του ισχυρισμού της συγγνωστής νομικής πλάνης είναι, εκτός από εκείνα που συνιστούν την ίδια την πλάνη,…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ- ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ- ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ –ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ – ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

  Α.Π. 2019/2018 (Ζ΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ- ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ – ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - (337 παρ. 3 του ΠΚ) - Για την τέλεση της πράξης αυτής, πρέπει ο ενήλικος να αποκτήσει επαφή με τον ανήλικο και να προσβάλει τη γενετήσια αξιοπρέπειά του με χειρονομίες ή ασελγείς προτάσεις, που αφορούν ασελγείς πράξεις, προσβλητικές της αξιοπρέπειας του άλλου στη σφαίρα της γενετήσιας ζωής, χωρίς απαραίτητα να…

Περισσότερα