Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΠΡΟΣΟΧΗ - Παραθέτουμε την σημαντική ΡΥΘΜΙΣΗ του άρθρου 63 Ν. 4689/2020 για την ''Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης"

  ΠΡΟΣΟΧΗ - Παραθέτουμε την σημαντική ΡΥΘΜΙΣΗ του άρθρου 63 Ν. 4689/2020 για την ''Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης" 63.- Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης. 1. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των πλημμελημάτων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και την 30η.04.2020, κατά των οποίων ο νόμος, ως κύρια ποινή, απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή σωρευτικά κάποιες από τις παραπάνω ποινές. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε πλημμελήματα για τα οποία η χρηματική ποινή ή η παροχή κοινωφελούς εργασίας…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ του αρ. 64 Ν. 4689/2020 για τις κύριες ποινές φυλάκισης μέχρι 6 μηνών κτλ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ - Παραθέτουμε την σημαντική ΡΥΘΜΙΣΗ του άρθρου 64 Ν. 4689/2020 για την ''Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο" σχετικά με τις κύριες ποινές φυλάκισης μέχρι 6 μηνών κτλ.   64.-Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο. 1. Κύριες ποινές: α) φυλάκισης διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών ή β) χρηματικές ποινές ή γ) ποινές παροχής κοινωφελούς εργασίας, που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Α.Π. 759/2019 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ – ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – Σαφείς αιτιολογίες σχετικά με τους λόγους της ελλείψεως αδικοπρακτικής ευθύνης των αναιρεσίβλητων ως προς τις ζημίες που προκλήθηκαν λόγω πυρκαγιάς στο σκάφος της αναιρεσείουσας, αφού δεν προέκυψε παράνομη και…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΩΣ ΛΟΓΟ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ

Α.Π. 848/2019 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΩΣ ΛΟΓΟ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ – Εν προκειμένω η αδικοπραξία η οποία ετελέσθη με το επίμαχο δημοσίευμα εις βάρος του αναιρεσείοντος, φέρει τα χαρακτηριστικά της συκοφαντικής, δυσφημήσεως, και στηρίζει την κρίση του για το επιδικασθέν ποσό χρηματικής ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης του αναιρεσιβλήτου λόγω προσβολής…

Περισσότερα

ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ – ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ – ΑΜΕΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ

Α.Π. 1075/2019 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ – ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ – ΑΜΕΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ - ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ - Η εκτεθείσα αμελής και παράνομη συμπεριφορά του πρώτου αναιρεσιβλήτου δεν προκάλεσε ηθική βλάβη στην αναιρεσείουσα, με την ορθή αιτιολογία α) ότι η πρώτη πρόταση του συμπεράσματος της γνωμάτευσης είναι σαφέστατη και εύκολα κατανοητή από…

Περισσότερα

ΑΓΩΓΗ ΔΕΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΥΤΗΣ ΛΟΓΩ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ

Ειρ.Καλαμάτας 62/2020 ΑΓΩΓΗ ΔΕΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΥΤΗΣ ΛΟΓΩ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ (341, 345, 346, 361, 513επ, 531 ΑΚ) - Στην προκειμένη περίπτωση η κύρια βάση της αγωγής, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 341, 345, 346, 361, 513επ, 531 ΑΚ της πωλήσεως, είναι αόριστη, διότι δεν αναφέρονται σε αυτή η ποσότητα ρεύματος που παρείχε η ενάγουσα κάθε φορά (στα μερικότερα διαστήματα), καθώς και το συμφωνηθέν τίμημα (αξία κιλοβατώρας), όπως επίσης, δεν προσδιορίζεται κατά τρόπο εύληπτο το ποσό που οφείλεται (και τη χρονική περίοδο που…

Περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΑΝ ΑΠΟ ΠΤΑΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΕΓΙΝΕ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΩΣ ΠΤΑΙΣΜΑ ΝΟΕΙΕΤΑΙ Ο ΔΟΛΟΣ Ή Η ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΛΑΦΡΑ ΑΜΕΛΕΙΑ

Α.Π. 1216/2019 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΑΝ ΑΠΟ ΠΤΑΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΕΓΙΝΕ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΩΣ ΠΤΑΙΣΜΑ ΝΟΕΙΕΤΑΙ Ο ΔΟΛΟΣ Ή Η ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΛΑΦΡΑ ΑΜΕΛΕΙΑ – ΑΚΥΡΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ 862 ΑΚ – ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – Εν προκειμένω το Εφετείο διέλαβε επαρκείς αιτιολογίες ως προς την ύπαρξη ελαφράς αμέλειας του αναιρεσίβλητου για την ικανοποίηση της απαίτησής του από τον πρωτοφειλέτη δικαιοπάροχο των αναιρεσειόντων και όχι…

Περισσότερα

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Α.Π. 1097/2019 (Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (155 παρ. Ια και β του Ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) - Και υπό την ισχύ του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα η καθοιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής του οφειλομένου για τα πετρελαιοειδή προϊόντα ειδικού φόρου καταναλώσεως είναι πράξη ποινικώς κολάσιμη και χαρακτηρίζεται ως λαθρεμπορία, η οποία τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρου 157 του ανωτέρω νόμου με…

Περισσότερα