Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ Π.Κ. & Κ.Π.Δ., σύμφωνα με το ΦΕΚ 122Α που δημοσιεύτηκε στις 16-7-2019.

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ   1. Διορθώσεις Σφαλμάτων στον Ποινικό Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 4619/2019 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 95/Α’/11.6.2019.   2. Διορθώσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το ν. 4620/2019 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 96/Α’/11.6.2019. Στο ν. 4619/2019 (Α’ 95) γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:α) Στο άρθρο 81, η λέξη «τέσσερεις» στην παρ. 4 εδ. β και στην παρ. 5 περ. ε, αντικαθίσταται από τη λέξη «τέσσερις».β) Στον τίτλο της τέταρτης ενότητας του πέμπτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους, διαγράφεται το τελικό Η από τη λέξη «ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΗ».γ) Στο εδάφιο β’…

Περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ- ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΝΟΧΟΥ

Α.Π. 1933/2018 (Ζ΄ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ- ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΝΟΧΟΥ- ΠΟΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (577 παρ. 2 εδ. α και β του ΚΠΔ,) - Η απαγόρευση πρόσβασης στο περιεχόμενο του δελτίου ποινικού μητρώου μέχρι την κήρυξη του κατηγορουμένου ως ενόχου αποσκοπεί στο σχηματισμό καθαρής δικαστικής πεποίθησης, που θα στηρίζεται στα αποδεικτικά στοιχεία της…

Περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ- ΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ- ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΣΕΛΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Α.Π. 131/2018 (ΣΤ΄ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΘΩΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ- ΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ- ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΣΕΛΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ (505 παρ.2 ΚΠΔ) - Επειδή, προκειμένου για αθωωτική απόφαση, ενόψει του τεκμηρίου της αθωότητας, που θεσπίζεται και από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ και δεδομένου ότι αντικείμενο αποδείξεως στην ποινική δίκη αποτελεί η…

Περισσότερα

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Π.Κ. ΚΑΙ Κ.Π.Δ.

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στη ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ, κάθε άρθρο του ΝΕΟΥ Π.Κ. και Κ.Π.Δ έχει εμπλουτιστεί στο πεδίο της Ερμηνείας, με το αντίστοιχο κομμάτι της Αιτιολογικής Έκθεσης.

Περισσότερα

Τροποποιήσεις στον Νέο Π.Κ. και τον Κ.Π.Δ. με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27-6-2019 ΦΕΚ 106 Α

  Εκτυπώστε το παρακάτω κείμενο πατώντας εδώ.   Τροποποιήσεις στον Νέο Π.Κ. με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27-6-2019 ΦΕΚ 106 Α Άρθρο δεύτερο παρ. 2: 2. Στον Ποινικό Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 4619 /2019 (Α’ 95) γίνονται οι εξής διορθώσεις: α) Στην περίπτ. α’ του άρθρου 8 η φράση «προδοσία της χώρας» αντικαθίσταται από τη φράση «προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας». β) Η περίπτ. δ’ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:«δ. πράξη που στρέφεται εναντίον υπαλλήλου του ελληνικού κράτους ή Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής…

Περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Νέου Π.Κ. και Νέου Κ.Π.Δ.

  Α) ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ -  Ν. 4619/11-6-2019 / Κύρωση του Ποινικού Κώδικα. / ΦΕΚ 95Α Για την Αιτιολογική Έκθεση πατήστε εδώ. Για τις λοιπές συνοδευτικές εκθέσεις πατήστε εδώ.     Β) ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -  Ν. 4620/11-6-2019 / Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας / ΦΕΚ 96Α Για την Αιτιολογική Έκθεση πατήστε εδώ. Για τις λοιπές συνοδευτικές εκθέσεις πατήστε εδώ.  

Περισσότερα

Α.Π. 135 / 2018 / ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ (177 ΠΚ) – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αρθρ. 18, 22 ν. 2190/1920) – ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ

Α.Π. 135 / 2018    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (914 ΑΚ) – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ (177 ΠΚ) – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αρθρ. 18, 22 ν. 2190/1920) – ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ – Κατάσχεση ποσότητας κρέατος για ικανοποίηση απαιτήσεων της ενάγουσας εταιρίας – Ορισμός εναγομένου ως μεσεγγυούχου προκειμένου να διενεργηθεί ο πληστηριασμός – Αδικοπρακτική συμπεριφορά εναγομένου λόγω της οποίας το κατασχεμένο κρίθηκε…

Περισσότερα

ΑΞΙΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Μ.Π.Πειρ. 3561/2017 ΑΞΙΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - Η αξίωση διατροφής μετά το διαζύγιο παρέχεται μόνον όταν η διατροφή δικαιολογείται από λόγους κοινωνικούς, ώστε ο πρώην σύζυγος να μη μείνει αβοήθητος, όταν δεν μπορεί με τα εισοδήματα, την περιουσία ή το δυνάμενο να ασκηθεί από αυτόν επάγγελμα, να καλύψει τις ανάγκες διατροφής του, όπως αυτές προκύπτουν από τις, μετά το διαζύγιο, συνθήκες της ζωής του. Συνεπώς, βασικές προϋποθέσεις για τη γέννηση του δικαιώματος διατροφής διαζευγμένου συζύγου είναι, αφενός η ευπορία του…

Περισσότερα