Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Διακοπή επ' αόριστο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου του επαγγελματικού πρωταθλήματος SUPER LEAGUE καθώς και των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας, από 12/03/2018

  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ 106336/5102/900 / Διακοπή επ' αόριστο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου του επαγγελματικού πρωταθλήματος SUPER LEAGUE καθώς και των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League), περιόδου 2017-2018 με άμεση ισχύ από 12/03/2018 / 868 B/123-2018.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις:α) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».β) Του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-06-1999) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και…

Περισσότερα

Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης - N. 4523/7-3-2018

  Δημοσιεύτηκε ο N. 4523/7-3-2018 / Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις / ΦΕΚ 41 Α.   Από την εισηγητική έκθεση: "Οι σύγχρονες μελέτες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αποδέχονται τις θεραπευτικές ιδιότητες της κάνναβης. Σε αυτό το πλαίσιο, διακρίνεται σαφώς η τάση θεσμοθέτησης της πρόσβασης των ασθενών σε προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης και ο διάλογος για τη ρύθμιση του πεδίου της παραγωγής των τελικών προϊόντων, του ελέγχου και της αδειοδότησής τους, της διάθεσης τους και της ιατρικής χρήσης…

Περισσότερα

Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού

  Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1011 / Βλ. και ΠΟΛ. 1011 / Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος/ΦΕΚ 63 Β/18-1-2018. Δείτε την απόφαση εδώ.

Περισσότερα

Καθορισμός προτύπου για σύνταξη έκθεσης προεκτίμησης αξίας ακινήτων του άρθρου 15 του ν. 2882/2001

  Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. ΔΔΠ 0000568 ΕΞ2018/1035Β / Καθορισμός προτύπου για σύνταξη έκθεσης προεκτίμησης αξίας ακινήτων του άρθρου 15 του ν. 2882/2001, ΦΕΚ 28Β/15-1-2018. Δείτε την απόφαση εδώ.

Περισσότερα

Καθορισμός του ύψους και του τρόπου υπολογι­σμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλ­λάγματος υπέρ του Δημοσίου για την παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνι­κών υπηρεσιών

  Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. 144 / Καθορισμός του ύψους και του τρόπου υπολογι­σμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλ­λάγματος υπέρ του Δημοσίου για την παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνι­κών υπηρεσιών, ΦΕΚ 28Β/15-1-2018. Δείτε περισσότερα εδώ.

Περισσότερα

Δυνατό πλέον το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού ή η προσθήκη συνδικαιούχου. Νέα χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων

  Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/Χ.Π. 464/ΦΕΚ 687 Β/28-2-2018, η οποία επέφερε τις ακόλουθες αλλαγές στο άρθρο 1 της Π.Ν.Π. / Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015, ΦΕΚ 84Α/18-7-2015 (κυρωθείσας με το άρθρο 4 Ν. 4350/30-11-2015, ΦΕΚ 161Α).   - Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 της Υ.Α. ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/Χ.Π. 464/ΦΕΚ 687 Β/28-2-2018, ως εξής: 2. Από την 1η Μαρτίου 2018 επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές…

Περισσότερα

Αναβάθμιση της εφαρμογής της Νομοπαίδειας - έκδοση 1.0.69

  Είναι διαθέσιμη πλέον η νέα αναβάθμιση εφαρμογής της Νομοπαίδειας - έκδοση 1.0.69 Τι νέο υπάρχει Βελτίωση της διαδικασίας εισόδου στην εφαρμογή. Εμφάνιση στην αρχική σελίδα της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της νομοθετικής βάσης. Μικρές επί μέρους διορθώσεις.   Μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας ως εξής: - για συσκευές android, από το play store, αναζητήστε την εφαρμογή με την λέξη "Νομοπαίδεια". Μεταβείτε την σελίδα της εφαρμογής και πατήστε την επιλογή "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ". Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" σημαίνει ότι ήδη έχει…

Περισσότερα

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ (περιεχομένου) ΘΥΡΙΔΑΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ (τραπέζης). ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ( 93, 88 του Ν.Δ 17.7/13.8.1923, 982, 983, 988 Κ.Πολ.Δ)

Από το αρχείο του δικηγόρου Αθηνών Θεοδώρου Πεγιάνοβιτς Μ.Π.Πειρ. 74/2018 (διαδικασία ασφ.μέτρων) ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ (περιεχομένου) ΘΥΡΙΔΑΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ (τραπέζης). ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ( 93, 88 του Ν.Δ 17.7/13.8.1923, 982, 983, 988 Κ.Πολ.Δ) - Εν προκειμένω συντρέχει νόμιμη περίπτωση να παρασχεθεί η άδεια για το άνοιγμα της επίδικης θυρίδας παρουσίας συμβ/φου, τη δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της και την ανάληψη του ανωτέρω χρηματικού ποσού σε περίπτωση που αυτό βρεθεί μέσα στη θυρίδα. Τέλος να διορισθεί συμβ/φος κατ'αρ.988 ΚπολΔ για…

Περισσότερα