Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ (ανακοπής) ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Μ.Π.Λαμ. 108/2018 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ (ανακοπής) ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - Η .... ανακοπή παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι αρμόδιο υλικά και τοπικά ..., πλην όμως εσφαλμένα εισάγεται να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, η οποία, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, εφαρμόζεται στις δίκες της εκτέλεσης μόνο όταν η επιταγή προς πληρωμή έχει επιδοθεί μετά τις 1-1-2016, στη δε παρούσα υπόθεση η πρώτη επιταγή προς πληρωμή επιδόθηκε πριν από τις 1-1-2016 και…

Περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ.

Μ.Π.Λαμ. 244/2018 (εκουσία) ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΟΜΟΤΥΠΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, Ο ΑΠΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ. ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΥΡΙΩΝ - Η ..... αρχική εγγραφή είναι ανακριβής ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δοθέντος ότι οι…

Περισσότερα

Χτύπημα οχήματος με αδέσποτο σκύλο. Υπεύθυνος ο Δήμος στα γεωγραφικά όρια του οποίου έγινε στο ατύχημα

Ειρ.Λιβ. 39/2018 ΤΟ ΑΡΘΡΟ 345 Α.Κ. ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ - Μη νόμιμο και απορριπτέο το αίτημα για επιδίκαση των τόκων από το χρόνο πρόκλησης του ενδίκου ζημιογόνου γεγονότος, διότι η διάταξη του άρθρου 345 Α.Κ., που αναφέρεται στους τόκους υπερημερίας, έχει πεδίο εφαρμογής στις χρηματικές συμβατικές οφειλές και όχι στις οφειλές από αδικοπραξία. Χτύπημα οχήματος με αδέσποτο σκύλο. Υπεύθυνος ο Δήμος στα γεωγραφικά όρια του οποίου έγινε στο ατύχημα - Την 19.2.2018 και περί ώρα 19.30' ο α' ενάγων, οδηγώντας το υπ' αρ. ... ΙΧΕ αυτοκίνητο,…

Περισσότερα

Τροποποιήσεις Ν. 4596/26-2-2019

  Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4596/26-2-2019 Με τις διατάξεις του θεσμοθετήθηκαν τα κάτωθι: Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ' αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Tο εν λόγω Πρωτόκολλο προβλέπει τη δυνατότητα των Ανωτάτων Δικαστηρίων των κρατών - μερών της ΕΣΔΑ να υποβάλουν αίτημα γνωμοδότησης προς το ΕΔΔΑ επί ζητημάτων αρχής που σχετίζονται με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των δικαιωμάτων και ελευθεριών που ορίζονται στην ΕΣΔΑ ή στα Πρωτόκολλα αυτής. Το Πρωτόκολλο εντάσσεται στο πλαίσιο της…

Περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Ο.Ε. / ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ άρθρου 61 Ν. 4072/2012 για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Από το αρχείο της συνδρομήτριάς μας Μαρίας Αγγελή, δικηγούρου Αθηνών Μ.Π.Α. 475/2019 ΛΟΓΟΙ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Ο.Ε. / ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ άρθρου 61 Ν. 4072/2012 για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (777 Α.Κ.) - Ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάκληση διαχειριστή ομόρρυθμης εταιρείας είναι, κατά την κρατούσα γνώμη, να υπάρχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος να τη δικαιολογεί (άρθρο 752 παρ. 1 σε συνδυασμό με άρθρο 757 ΑΚ). Αν η…

Περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ. ΕΙΔΙΚΩΣ ΕΠΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΧΡΕΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΗ ΦΟΡΩΝ

Ειρ.Λαμ. 34/2019 (Υπερχρεωμένα) ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ. ΕΙΔΙΚΩΣ ΕΠΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΧΡΕΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΗ ΦΟΡΩΝ - Η αρχή της φορολογικής ισότητας, που καθιερώνεται στο άρθρο 4 Συντ., επιβάλλει την όμοια φορολογική μεταχείριση ατόμων που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες οικονομικές συνθήκες (οριζόντια φορολογική ισότητα) και την ανόμοια μεταχείριση εκείνων που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες (κάθετη φορολογική ισότητα),.... Συνεπώς, οι φορολογικές απαλλαγές, έστω κι αν…

Περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ειρ.Σάμου 54/2018 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔHΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ - Πιθανολογείται ... ότι η τοποθέτηση των σιδηροσωλήνων και των πινακίδων ΚΟΚ στα σημεία της επίδικης οδού .... δεν αποτελεί συμπεριφορά του καθ’ ου προσβλητική της προσωπικότητας του αιτούντος, αφού στην ενέργεια αυτή του καθ’ ου δεν ενυπάρχει το στοιχείο του παρανόμου, καθόσον δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη από το δίκαιο επέμβαση στην προσωπικότητα του αιτούντος, δεν έγινε σε ενάσκηση δικαιώματος μικρότερης…

Περισσότερα

ΠΟΤΕ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ / ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 425.000 ευρώ για ΧΡΕΟΣ 135.000 ευρώ (υπό συγκεκριμένες διακρίσεις)

Από το αρχείο του συνδρομητή μας κ. Παναγιώτη Φακοντή, δικηγόρου Αθηνών Μ.Π.Α. 2290/2018 ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ α) ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και β) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΠΟΤΕ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ - Από τις διατάξεις των άρθρων 300, 304 (όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 11 του ν. 4055/2012) και 305 ΚΠολΔ συνάγεται ότι από τότε που θα συνταχθεί, θα χρονολογηθεί και θα υπογραφεί από τον δικαστή ή επί πολυμελούς δικαστηρίου από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και τον εισηγητή το σχέδιο της δικαστικής απόφασης,…

Περισσότερα