Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (364, 363 ΠΚ) – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - Α.Π. 193 / 2018 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Α.Π. 193 / 2018    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (364, 363 ΠΚ) – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (932, 914 ΑΚ) -ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΑΙΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΔΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (367 ΠΚ) – ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – Δηλώσεις του αναιρεσείοντος οι οποιες κρίνονται ως ψευδείς για ανταλλαγή δημοσίων ακινήτων μεταξύ της αναιρεσείουσας εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου – Απάτη εις βάρος του Δημοσίου – Αξιώσεις εταιρίας για…

Περισσότερα

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΤΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠ' ΟΨΗ

Απόφαση 268 / 2018    (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΤΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠ' ΟΨΗ – Εν προκειμένω η προσβαλλομένη έλαβε υπόψη (και) την παραπάνω ένορκη βεβαίωση με τη ρητή αναφορά ότι «από τις με αριθμ. ..., .../2013 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων του ενάγοντα (αναιρεσείοντος) ..», από την οποία, σε συνδυασμό και με όλο το περιεχόμενο αυτής δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία περί του ότι (και) η εν λόγω ένορκη βεβαίωση, έχει ληφθεί υπόψη για τη διαμόρφωση του αποδεικτικού πορίσματος –…

Περισσότερα

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ- ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥ

ΑΠ 1065/2018 (Ζ΄ΠΟΙΝΙΚΕΣ)  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ- ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥ- ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ-ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΡΑΣΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΣΗΛΘΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΝΥΤΡΙΑΣ  (22 παρ.4 του Ν. 2472/1997, 46,47,48, 362 και 363 του ΠΚ)-  Για την…

Περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ - ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ

Α.Π. 446 / 2018 (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ – ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ – ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ – ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ – Σύμβαση μεταβίβασης ακινήτου προς εξασφάλιση δανείου και υπό την απειλή όπλου – Εικονικότητα σύμβασης καθώς η μεταβίβαση έγινε για την εκταμίευση και εξασφάλιση του δανείου – Περαιτέρω μεταβίβαση του ακινήτου στους…

Περισσότερα

ΔΙΑΖΕΥΤΙΚΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΝΑΓΩΓΗ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΝ ΤΟ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ Ή ΟΧΙ

Απόφαση 594 / 2018    (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΔΙΑΖΕΥΤΙΚΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΝΑΓΩΓΗ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ Ή ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ – ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΥΝΑΤΗ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΝ ΤΟ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ Ή ΟΧΙ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΔΙΠΛΕΣ ΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΔΙΑΖΕΥΤΙΚΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΝΑΓΩΓΗ – Εν προκειμένω έσφαλε το…

Περισσότερα

Διαδικασία Αναθεώρησης παλαιών (έντυπων) οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης.

Με το άρθρο 1 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/25509/1143 ΦΕΚ 1049 Β/29-3-2019 προστέθηκε νέο άρθρο 5Α στην Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 / Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017, ΦΕΚ 3136Β/31-7-2018.   το οποίο έχει ως εξής:   5α.- Διαδικασία Αναθεώρησης παλαιών (έντυπων) οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης. 1. Η αναθεώρηση παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, χωρίς μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου,…

Περισσότερα

Τροποποίηση στο 622 Κ.Πολ.Δ - Στις εργατικές διαφορές, επαγγελματικά σωματεία ή επιμελητήρια έχουν δικαίωμα παρέμβασης υπέρ διαδίκου, ο οποίος ασκεί δικαιώματά του με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων

Δείτε το άρθρο 622 Κ.Πολ.Δ όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν. 4604/26-3-2019 ΦΕΚ 50Α.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   622.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ. Στις διαφορές που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, αναγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία εργαζομένων ή εργοδοτών, αναγνωρισμένες ενώσεις τους ή επιμελητήρια έχουν το δικαίωμα:1) να ασκούν υπέρ των μελών τους τα δικαιώματα που απορρέουν από συλλογική σύμβαση ή άλλες διατάξεις που εξομοιώνονται προς διατάξεις συλλογικής σύμβασης, εκτός αν τα μέλη έχουν ρητώς εκδηλώσει την…

Περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – ΕΝΝΟΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΚ 388 – ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚ 288 – ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΔΟΘΗΣΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α.Π. 298 / 2018    (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – ΕΝΝΟΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΚ 388 – ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚ 288 – ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΔΟΘΗΣΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – Μίσθωση φαρμακείου σε εμπορική περιοχή της Αττικής –Εσφαλε το Εφετείο απορρίπτοντας την αγωγή αφού ιδία η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και η ύφεση της ελληνικής οικονομίας μετά την προσφυγή της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού…

Περισσότερα