Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Νέο πρότυπο καταστατικό για την σύσταση ΕΠΕ όπως διαμορφώθηκε με την Υ.Α. 107766 ΦΕΚ Β’ 4925/5-11-2018].

Δείτε το πρότυπο καταστατικό για την ίδρυση ΕΠΕ όπως διαμορφώθηκε με την Υ.Α. 107766 ΦΕΚ Β’ 4925/5-11-2018].   Υ.Α. 31637/20-3-2017 / Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε., ΦΕΚ 928Β.   ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Π.Ε. (Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α' 227) και στο άρθρο 6 του ν. 3190/1955 (Α' 91) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το ν. 4541/2018 (Α' 93)   Άρθρο 1.- ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία…

Περισσότερα

Ειρ.Λαμ. 733/2018 / ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΗΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΣΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (αγροτεμαχίου). ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΠΛΗΚΤΙΣΜΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ειρ.Λαμ. 733/2018 ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΗΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΣΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (αγροτεμαχίου). ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΠΛΗΚΤΙΣΜΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ - Η προσωρινή ρύθμιση της νομής ειδικότερα στα πλαίσια των άρθρων 733, 734 του ΚΠολΔ, προϋποθέτει τη συνδρομή επείγουσας ανάγκης να τεθεί σε προσωρινή λειτουργία η εξουσίαση του κρίσιμου αντικειμένου και δεν αποτελεί αστυνομικό μέτρο, ώστε να δικαιολογείται από μόνο τον απειλούμενο κίνδυνο διαπληκτισμών και ερίδων των διαδίκων,…

Περισσότερα

Ν. 4571/30-10-2018 / Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης / τροποποίηση - παράταση ρυθμίσεων για αποσυμφόρηση φυλακών / κατάργηση άρθρου 407 Π.Κ.

  Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4571/30-10-2018 / Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 186Α. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αυτού: ... Η τροποποίηση της νομοθεσίας αναφορικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων αποσκοπεί:α) στη βελτίωση του προσδιορισμού των κατηγοριών των υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάσταση προσώπων, με σκοπό την προσαρμογή αυτών στις νεότερες νομοθετικές και διοικητικές εξελίξεις,β) στην εξειδίκευση του τρόπου και του…

Περισσότερα

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ-

  ΑΠ 90/2018 (ΣΤ΄ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ- ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ, ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ , ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (358 ΠΚ)- Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος απαιτείται: α) υποχρέωση διατροφής από τον νόμο, β) η…

Περισσότερα

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΙΣΘΟ. ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΠ 983/2018  (Ε΄ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΑΠΑΤΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΙΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΠ' ΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ,  ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ. ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  ΜΙΣΘΟ- ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ  (98, 386 παρ. 1 του ΠΚ,)-…

Περισσότερα

Δικανικές Σκέψεις στο πλαίσιο της Ποινικής Δικονομίας, επ΄ αφορμή της Αρχής της Αναζήτησης της Ουσιαστικής Αλήθειας (καθώς και επιμέρους δικονομικών ζητημάτων που απορρέουν ή σχετίζονται με αυτήν) /Σκοπός και Ιδιότητες της Ποινικής Δικονομίας.

  Μελέτη Βασίλη Αποστολόπουλου, Δικηγόρου, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή [LL.B (Hons), LL.M (Queen Mary University of London), LL.M (City, University of London), LL.M (University of Southampton)]   1) Ορισμός Ποινικής Δικονομίας Το Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο συγκροτούν το σύνολο των κανόνων του δικαίου που διέπουν την ποινική διαδικασία στο σύνολό της, αποβλέποντας στην εξέταση και τη βεβαίωση όχι μόνο της ενοχής, αλλά και της αθωότητας του κατηγορουμένου, ώστε στα πλαίσια της δίκαιης διαδικασίας, που ρυθμίζεται από τους ως άνω κανόνες, και απονομής της ορθής ποινικής δικαιοσύνης, το…

Περισσότερα

Αναβολή στην έναρξη ισχύος του νόμου για την διαμεσολάβηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 Ν. 4566/8-10-2018 ΦΕΚ 175Α, μετατέθηκε για τις 16-9-2018, η έναρξη ισχύος του νόμου για την διαμεσολάβηση (Ν. 4512/17-1-2018).   Βλ. παρακάτω το άρθρο 206 Ν. 4512/17-1-2018 όπως πλέον ισχύει: Ν. 4512/17-1-2018, ΦΕΚ 5Α.   206.- Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος Κεφαλαίου Β' αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην του άρθρου 182 που τίθεται σε ισχύ τη 16η Σεπτεμβρίου 2019 από τη δημοσίευσή του και καταλαμβάνει τα εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα στον πρώτο βαθμό, τα οποία κα­τατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Σχόλια: - Η…

Περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΓΕΜΗ και ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΜΗ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ

Σ.τ.Ε. 1593/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΛΑΝΤΖΩΝ - η ακύρωση της υπ' αριθμ. 2131.9/02/3.8.2016 κανονιστικής αποφάσεως του Λιμενάρχη ...... περί καθορισμού των αποκλειστικών αφετηριών των επιβατηγών (Ε/Γ) λαντζών για τη διενέργεια λεμβουχικών εργασιών και περιοχών κυκλοφορίας αυτών (Β' 3594/4.11.2016), καθ' ο μέρος με την απόφαση αυτή επετράπη σε Ε/Γ λάντζες η μεταφορά επιβατών μεταξύ των αφετηριών του Νέου Λιμένα (............) και του Παλαιού Λιμένα (Μώλος ......) ................. Με τις διάτάξεις των…

Περισσότερα