Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΜΙΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α.Π. 817/2019 (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΜΙΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ – Εν προκειμένω είναι εάν με την αναγνώριση της αστικής ευθύνης του αναιρεσείοντος έναντι του αναιρεσίβλητου παραβιάστηκε ή όχι το τεκμήριο αθωότητάς του, που απορρέει από τις επικαλούμενες αθωωτικές…

Περισσότερα

ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΔΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΗΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΓΩΓΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΩΣ ΑΟΡΙΣΤΗ

Α.Π. 803/2019 (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΔΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΗΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΓΩΓΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΩΣ ΑΟΡΙΣΤΗ – Στην ένδικη αγωγή περιέχονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη νομική θεμελίωση και δικαστική της εκτίμηση και ειδικότερα, αναφέρονται τα εκ μέρους του πολιτικού μηχανικού, περιστατικά, ο οποίος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος και η εναγομένη, ιδιοκτήτρια του…

Περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ – ΕΝΝΟΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΛΥΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Α.Π. 207/2019 (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ – ΕΝΝΟΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΛΥΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ – ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 263 Ν. 4072/2012 – Εν προκειμένω το Εφετείο ορθά εφάρμοσε το ν. 4072/2012, η επίμαχη διάταξη του οποίου (άρθρο 263 αυτού) έχει, αναδρομική εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση και τούτο γιατί, τα αναφερόμενα περιστατικά του έτους 2010 σε συνδυασμό με εκείνα…

Περισσότερα

ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

Α.Π. 59/2019 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΘΕΝΟΣ – ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ Ο ΕΝΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – Εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι το ένδικο ατύχημα οφείλεται,…

Περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΟΔΗΓΟΣ – ΕΛΙΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ

Α.Π. 49/2019 (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΟΔΗΓΟΣ – ΕΛΙΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ – ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ – Ορθώς κρίθηκε ότι, δεν θεμελιώνεται υπαιτιότητα του εναγομένου οδηγού, διότι η τροχοπέδηση ήταν επιβεβλημένη για την αποφυγή της σύγκρουσης και επομένως το ατύχημα οφείλεται σε…

Περισσότερα