ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ ΙΙ - Διοικητικό - Εμπορικό Δίκαιο (+ Συνδρομή 2024) 35 ευρώ Προσθήκη στο καλάθι +

 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στην προνομιακή τιμή των 35 ΕΥΡΩ,

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ την ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟ ΙΙ πλήρως ενημερωμένη

[τελευταία ενημέρωση με τους Ν. 5055/29-9-2023 (ΦΕΚ 161Α), Ν. 5066/14-11-2023 (ΦΕΚ 188Α), Ν. 5072/4-12-2023 (ΦΕΚ 198Α)]

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 35 ΕΥΡΩ (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.)

ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ

 - ΔΩΡΕΑΝ την συνδρομή της ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΥ ΙΙ για ολόκληρο το 2024, με αποτέλεσμα όσες και όποιες τροποποιήσεις γίνουν μέχρι 31-12-2024, να αποστέλλονται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στο γραφείο σας, 

- ΔΩΡΕΑΝ, την πρόσβαση στην Βάση Νομικών Πληροφοριών της TETΡABIBΛOY (www.tetravivlos.com) στα νομοθετικά κείμενα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, με παράλληλη δυνατότητα εισόδου και από ειδική εφαρμογή για κινητά android και iOS


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΥ ΙΙ

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας - Ακυρωτικά Εφετεία (Ν. 702/1977)  - Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια (Ν. 1406/1983) - Σ.τ.Ε. ( Π.Δ. 18/1989) - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας - ΝΕΟΣ Κ.Ε.Δ.Ε (Ν.4978/2022) - Αναθεωρημένο Σύνταγμα της Ελλάδος

2. ΕΤΑΙΡΙΕΣ - Ανώνυμη Εταιρία (Ν. 4548/2018) - Εταιρική Διακυβέρνηση Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (3190/1955) - Ιδιωτ. Κεφαλαιουχική Εταιρία - Προσωπικές Εταιρίες (Ομόρρυθμη,Ετερόρρυθμη, Αφανής) - Γ.Ε.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ (Ν. 4919/2022) - Εταιρικοί μετασχηματισμοί

3. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ - Επιταγή (Ν. 5960/1933) - Συναλλαγματική (Ν. 5325/1932)

4. ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Ν. 4738/2020


Προεπισκόπηση βιβλίου με το τεύχος 36 (τελευταίο τρέχον τεύχος 42)