Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Νομοθεσία

ΕιρΘεσ 232/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ BANKING (ΜΕΘΟΔΟΣ FISHING) - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ (ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ)

 

ΕιρΘεσ 232/2023 (Εφαρμ. Αστ. Δικαίου 2023, σελ. 899)


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ BANKING (ΜΕΘΟΔΟΣ FISHING)- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ (ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ) – ΜΗ ΕΠΑΡΚΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ – ΣΥΝΤΡΕΧΟΝ ΠΤΑΙΣΜΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ΣΕ ΨΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. - Παράλληλα με την ευθύνη της τράπεζας για τη μη αποτελεσματική θωράκιση των συστημάτων της απέναντι στις διαρκώς μεταλλασσόμενες και εξελισσόμενες μεθόδους εξαπάτησης που τα πλήττουν, με απότοκο την περιουσιακή ζημία των πελατών της που την εμπιστεύτηκαν, η οποία συνιστά παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεών της και γεννά συμβατική ευθύνη της, συντρέχει και η προσωπική ευθύνη του ενάγοντα, ο οποίος δε διαφύλαξε, ως όφειλε, τα ευαίσθητα τραπεζικά στοιχεία του και τα γνωστοποίησε, ενώ δεν έπρεπε να το πράξει, έστω κι αν το μήνυμα που τον παραπλάνησε προήλθε από το περιβάλλον της συνομιλίας μέσω sms με την εναγόμενη, έστω κι αν οδηγήθηκε μέσω του συνδέσμου σε ιστότοπο που ομοίαζε με αυτόν της εναγόμενης, γιατί παρέβλεψε τις σχετικές οδηγίες και τις αυστηρές συστάσεις της τράπεζας, παραβαίνοντας το καθήκον διαφύλαξής τους – Εν μέρει δεκτή η αγωγή - (822, 823, 300, 297, 298 ΑΚ).

ΠΔ


ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Τζιάρα Μαρία, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα Χρυσανθοπούλου Σοφία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 30-1-2023, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΚΑΛΩΝ - ΕΝΑΓΩΝ: ... του …, με Α.Φ.Μ.: …, κάτοικος … Θεσσαλονίκης, οδός … αριθ. …, ο οποίος στη δίκη παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Δημητρίου Βαντσίδη του Ευαγγέλου (Α.Μ.: 8203 Δ.Σ.Θ.), κατοίκου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 20).

ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ - ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ.: ... Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, που εδρεύει στην …, οδός … αριθ. … και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία στη δίκη εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της, Σοφία Παπαγεωργίου του Αλέξανδρου - Δημητρίου (Α.Μ.: 9545 Δ.Σ.Θ.), κατοίκου Θεσσαλονίκης (Βασ. Ηρακλείου 47).

Ο ενάγων ζητά να γίνει δεκτή η με ΕΑΚ .../2021 αγωγή του που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, την οποία επαναφέρει με την με ΕΑΚ .../2022 κλήση του, για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτή. Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό έκθεμα στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντα ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσε στο ακροατήριο.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με τη με αρ. 2015/2022 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, κρίθηκαν τα ζητήματα του παραδεκτού, του ορισμένου και του νόμιμου της αγωγής. Περαιτέρω κρίθηκε ότι αποδείχθηκαν τα παρακάτω στοιχεία: Ο ενάγων διατηρεί, με τη σύζυγό του, κοινό τραπεζικό λογαριασμό στην εναγόμενη τράπεζα, έχει δε συμφωνήσει και σε διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking). Το σύστημα internet banking της … παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να αιτηθούν αλλαγή τηλεφώνου στο οποίο επιθυμούν να λαμβάνουν τα μηνύματα κωδικού μίας χρήσης για την εκτέλεση των εντολών τους, κατόπιν ισχυρής ταυτοποίησής τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία δήλωσης νέου τηλεφωνικού αριθμού ολοκληρώνεται μέσω της πλατφόρμας του internet banking (εφόσον έχει συνδεθεί ο χρήστης με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του), μέσω της οποίας μπορεί να αιτηθεί την αλλαγή του τηλεφώνου επικοινωνίας και να δηλώσει ο ίδιος τον νέο αριθμό τηλεφώνου, στον οποίο επιθυμεί να λαμβάνει τους κωδικούς μίας χρήσης (ΟΤΡ).

Εν συνεχεία, αποστέλλεται SMS/Viber μήνυμα στον νέο αριθμό τηλεφώνου με έναν 8ψήφιο κωδικό, ο οποίος καταχωρίζεται από τον χρήστη στο αντίστοιχο πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης». Εφόσον συμπληρωθεί ο Κωδικός Επιβεβαίωσης αποστέλλεται SMS/Viber μήνυμα ΟΤΡ στο τηλέφωνο, το οποίο είναι ήδη δηλωμένο στην ατομική μερίδα (ΣΥΔ1ΠΕΛ) του πελάτη και χρησιμοποιείται μέχρι εκείνη τη στιγμή για τη λήψη των κωδικών μίας χρήσης. Η διαδικασία αλλαγής τηλεφώνου ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του κωδικού ΟΤΡ στο αντίστοιχο πεδίο. Από την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία καθίσταται προφανές ότι η τροποποίηση/αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας πελάτη διενεργείται μόνο κατόπιν ισχυρής ταυτοποίησής του δια των διαπιστευτηρίων ασφαλείας του. Στις 21.7.2020 και ώρα 16:14 μ.μ., η εναγόμενη έλαβε εντολή αλλαγής αριθμού λήψης SMS/Viber OTP για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η εντολή αυτή διαβιβάστηκε στην τράπεζα μέσω του συστήματος Internet Banking του ενάγοντα, εξακριβώθηκε η γνησιότητά της, δεδομένου ότι διενεργήθηκε με χρήση των συμφωνηθέντων μέσων ταυτοποίησής της (userID, password, καθώς και του κωδικού μίας χρήσης που απεστάλη με SMS/μήνυμα VIBER στο κινητό τηλέφωνο με αριθμό …, το οποίο ήταν ήδη δηλωμένο στην ατομική μερίδα ΣΎΔΙΠΕΛ από 11.12.2013) και εκτελέστηκε από την ΕΤΕ σύμφωνα με τις ληφθείσες οδηγίες που περιλαμβάνονται στην άνω εντολή. Συνεπώς, πριν από την από μέρους του ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, η εναγόμενη ενημέρωσε τον ενάγοντα μέσω του μηνύματος που έλαβε στο κινητό τηλέφωνο ότι έχει αιτηθεί την αλλαγή τηλεφώνου λήψης του κωδικού μίας χρήσης (SMS/Viber OTP), ο οποίος χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση και επιβεβαίωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Στη συνέχεια, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με τη χρήση του μοναδικού διψήφιου κωδικού που εστάλη με το ίδιο μήνυμα, ενώ με τον 3ψήφιο κωδικό (Αριθμός Επιβεβαίωσης/check) που εμφανίστηκε στην οθόνη του κινητού, η συναλλαγή που διενεργήθηκε επιβεβαιώθηκε. Την αλλαγή όμως του αριθμού τηλεφώνου, δεν την είχε αιτηθεί ο ενάγων αλλά ο τρίτος που τον είχε λίγη ώρα νωρίτερα εξαπατήσει, με τη μέθοδο του fishing, αλιεύοντας τα στοιχεία του (username, κωδικούς κλπ), με την αποστολή, στη συνομιλία με sms με την εναγόμενη ενός μηνύματος, την 14.54 μεσημβρινή ώρα, που ανέφερε «Ο λογαριασμός σας αποκλείστηκε. Ακολουθήστε τις οδηγίες: …”. Με αυτόν τον τρόπο ο ενάγων εξαπατήθηκε, πλανήθηκε, ακολούθησε τον άνω σύνδεσμο και καταχώρισε όλα τα ευαίσθητα προσωπικά του τραπεζικά στοιχεία που του ζητήθηκαν. Συνεπεία τούτου έλαβε χώρα η αλλαγή αριθμού κινητού τηλεφώνου Επιβεβαίωσης και 10 μέρες αργότερα, η μεταφορά σε λογαριασμό τρίτου του ποσού των 3.000€ από τον λογαριασμό του ενάγοντα.

Συγκεκριμένα, από τις 21.7.2020 έως και τις 31.7.2020 πραγματοποιήθηκαν τρεις συναλλαγές, οι οποίες αφορούσαν μεταφορές μεταξύ λογαριασμών του ενάγοντα οι οποίες δεν απαιτούσαν τη χρήση κωδικού μίας χρήσης ΟΤΡ και μία συναλλαγή, η οποία αφορούσε μεταφορά σε λογαριασμό τρίτου. Πιο συγκεκριμένα, στις 31.7.2020 και ώρα 13:45, η εναγόμενη έλαβε εντολή μεταφοράς ποσού € 3.000,00 με χρέωση του λογαριασμού του ενάγοντα και ισόποση πίστωσή του σε λογαριασμού τρίτου. Η εντολή αυτή διαβιβάστηκε στην εναγόμενη μέσω του συστήματος Internet Banking, εξακριβώθηκε η γνησιότητά της, δεδομένου ότι διενεργήθηκε με χρήση των συμφωνηθέντων μέσων ταυτοποίησής (userID, password καθώς και του μηνύματος SMS/Viber ΟΤΡ το οποίο εστάλη στο κινητό τηλέφωνο το οποίο δηλώθηκε στις 21.7.2020 και ώρα 16:14) και εκτελέστηκε από την τράπεζα, σύμφωνα με τις ληφθείσες οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ως άνω εντολή.

Ο ενάγων ενημερώθηκε για τη μεταφορά από τον λογαριασμό του ποσού 3.000€, την οποία όμως δεν είχε ο ίδιος πραγματοποιήσει, αλλά ούτε και η σύζυγός του και αμέσως, χωρίς καμία καθυστέρηση, στις 14.05 επικοινώνησε με την τηλεφωνική γραμμή της τράπεζας και ανέφερε το περιστατικό, καταγγέλλοντας ότι δεν ήταν δική του κίνηση και ζητώντας την ακύρωσή της, ο δε υπάλληλος της εναγόμενης διαπίστωσε ότι ο ενάγων είχε, 10 μέρες πριν δώσει στοιχεία του σε ψεύτικη ιστοσελίδα, κατόπιν δε τούτου, είχε αλλάξει και ο αριθμός του κινητού μέσω του οποίου γίνονται οι επιβεβαιώσεις για τις μεταφορές χρημάτων. Του είπε δε, ότι τα χρήματα είναι σε άλλη τράπεζα και θα καταφέρουν λογικά να τα πάρουν πίσω, εφόσον δεν είχαν ήδη περάσει σε λογαριασμό τρίτου. Έκτοτε ο ενάγων δεν είδε κάποια επιστροφή του ποσού στον λογαριασμό του, έκανε πολλές προσπάθειες να λυθεί το θέμα του με την τράπεζα, με κόπο, έξοδα και στενοχώρια, όμως, ουδέν επετεύχθη, αφού εν τω μεταξύ τα χρήματα είχαν ήδη μεταφερθεί σε λογαριασμό τρίτου και η εναγόμενη αρνιόταν την ευθύνη της για το γενόμενο έμβασμα.

Από τα παραπάνω, προκύπτουν, σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν αναλυτικά στη μείζονα σκέψη της προηγούμενης μη οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου αυτού για την κρινόμενη αγωγή, τα ακόλουθα: Η εναγόμενη δεν έσφαλε κατά την ηλεκτρονική διαδικασία αλλαγής του αριθμού τηλεφώνου επιβεβαίωσής του ενάγοντα. Η εισβολή τρίτου στο περιβάλλον της και η αποστολή στον ενάγοντα sms με αποτέλεσμα την παραπλάνησή του και την υφαρπαγή των στοιχείων του, συνιστά γεγονός που καταδεικνύει ότι η εναγόμενη δε λάμβανε όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ασφάλειας της επικοινωνίας της με τους πελάτες της. Οι ηλεκτρονικές απάτες, είναι γεγονός ότι διενεργούνται με διαρκώς μεταλλασσόμενες και εξελισσόμενες μεθόδους, ώστε καθίσταται πράγματι δυσχερής η διακρίβωση του ορίου επιμέλειας που πρέπει να τηρεί και που πράγματι τηρεί κάθε τραπεζικό ίδρυμα, από τη μία μέρα ως την επόμενη.

Αποτελεί όμως καθήκον της και πρέπει να είναι καθημερινό μέλημά της να ενημερώνεται, να ερευνά και να οχυρώνει με τις καλύτερες μεθόδους τα συστήματά της, ώστε να προστατεύσει τα συμφέροντα των πελατών της, που δεν έχουν τη δική της δύναμη, φύσει και θέση. Ωστόσο, εν προκειμένω, ισχύει και το εξής: Ο ενάγων δε διαφύλαξε τα ευαίσθητα τραπεζικά στοιχεία του και τα γνωστοποίησε, όταν του ζητήθηκε, με μήνυμα που τον μετέφερε με σύνδεσμο σε ιστότοπο.

Δεν έπρεπε να το πράξει, έστω κι αν το μήνυμα προήλθε από το περιβάλλον της συνομιλίας μέσω sms με την εναγόμενη, έστω κι αν οδηγήθηκε μέσω του συνδέσμου σε ιστότοπο που ομοίαζε με αυτόν της εναγόμενης, διότι αποδείχθηκε πως η εναγόμενη κατ’ επανάληψη ενημερώνει και προειδοποιεί τους συναλλασσόμενους ότι η ίδια «ποτέ δε θα τους ζητήσει τους κωδικούς τους και τους συνιστά εμφατικά να μην απαντούν σε όσους τους ζητούν προσωπικά στοιχεία» (πρβλ. μήνυμα στην προσκομιζόμενη σελίδα υποδοχής στο i-bank της Εθνικής τράπεζας, όπου και περαιτέρω συμβουλές ασφαλείας). Συνεπώς, για την αλιεύση των προσωπικών στοιχείων του ενάγοντα ευθύνεται τόσο η εναγόμενη για την πλημμελή θωράκιση των συστημάτων της που θα έπρεπε να είναι άριστη, όσο και ο ενάγων ο οποίος αθέτησε την υποχρέωσή του να προστατεύει τα στοιχεία του και παράκουσε τις οδηγίες ασφαλείας της εναγόμενης.

Πέραν αυτών, διαπιστώθηκε ότι ο ενάγων άμεσα, εντός λίγων λεπτών από την ενημέρωση για τη μεταφορά των χρημάτων του, επικοινώνησε τηλεφωνικά, συνεπώς ευθέως, με την εναγόμενη και της κατήγγειλε το περιστατικό. Τούτου δοθέντος, εάν μέσα στα λίγα αυτά λεπτά δεν είχε ολοκληρωθεί η μεταφορά του ποσού στον λογαριασμό του τρίτου (στοιχείο που δεν προκύπτει ξεκάθαρα από την τηλεφωνική συνομιλία που προσκομίζεται), και αυτή ολοκληρώθηκε και δεν παρεμποδίστηκε από την εναγόμενη παρότι ο ενάγων την είχε ενημερώσει, τότε η ευθύνη της εναγόμενης για αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών της για προστασία του ενάγοντα (όπως προεκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη ανωτέρω) είναι πλήρης, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά αμφότερων των διαδίκων κατά τον χρόνο του phishing. Εάν δηλαδή, κατόπιν της γνωστοποίησης προς την εναγόμενη της μη γνησιότητας της εντολής εμβάσματος (η οποία ωστόσο καλώς έως τότε είχε ελεγχθεί από αυτήν με τις ενδεδειγμένες μεθόδους ταυτοποίησης, και την οποία εντολή θα ήταν επομένως υποχρεωμένη να διεκπεραιώσει, αν δεν είχε ενημερωθεί για τη μη γνησιότητα αυτής), η τράπεζα είχε τη δυνατότητα (χρονική και τεχνική) να προλάβει τη μη μεταφορά, αλλά δεν το έπραξε επιδεικνύοντας βαριά αμέλεια και ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, τότε η ευθύνη της για την αποζημίωση του πελάτη της είναι πλήρης .Συνεπεία αυτών των διαπιστώσεων, διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να παρασχεθεί κάθε δυνατή απόδειξη, για τον ακριβή χρόνο διεκπεραίωσης της εντολής μεταφοράς των χρημάτων σε κάθε φάση του (αφαίρεση από τον λογαριασμό του ενάγοντα, μεταφορά σε άλλη τράπεζα, μεταφορά στον λογαριασμό του τρίτου προσώπου).

Κατόπιν τούτων, παραδεκτά επανέρχεται με την παραπάνω κλήση, σύμφωνα με όσα όρισε η με αρ. 2015/2022 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ, η κρινόμενη αγωγή προς συζήτηση για έκδοση οριστικής απόφασης. Η κλήση επιδόθηκε νόμιμα, παραστάθηκαν στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση αμφότεροι οι διάδικοι, κατά τη συζήτησή της δε, και από τη μελέτη όλων ανεξαιρέτως των εισφερόμενων αποδεικτικών στοιχείων, αποδείχθηκαν, σε συνδυασμό και με όσα είχαν ήδη αποδειχθεί βάσει της πρώτης συζήτησης, τα ακόλουθα: Η εκταμίευση των χρημάτων έγινε αυτόματα, χωρίς κάποια έγκριση από την εναγόμενη, την ίδια στιγμή που δόθηκε η εντολή εμβάσματος, στις 13.45. Δε μεσολάβησε λοιπόν, κανένα χρονικό περιθώριο, κι ούτε προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κανενός είδους έλεγχος από την τράπεζα. Από τη στιγμή που η εντολή εμβάσματος έγινε με τον τρόπο και τα μέσα (μηχανισμοί ταυτοποίησης, όπως προαναπτύχθηκαν), που προβλέπονται από το σύστημα της εναγόμενης, τα χρήματα εκταμιεύθηκαν ευθύς από τον λογαριασμό του ενάγοντα και μεταφέρθηκαν στην τρίτη τράπεζα.

Χρειάστηκε να μεσολαβήσει μόνον μια επιβεβαίωση της τελευταίας ότι δέχεται το έμβασμα, η οποία επίσης γίνεται συνήθως αυτοματοποιημένα, και σε κάθε περίπτωση είναι στην σφαίρα δράσης της τρίτης τράπεζας η οποία έχει ήδη την κατοχή των χρημάτων και επομένως δεν επιδρά στην κρίση για την προκειμένη υπόθεση. Συνεπώς, τα χρήματα του ενάγοντα είχαν ήδη φύγει από την κατοχή της εναγόμενης το ίδιο λεπτό που δόθηκε η εντολή εμβάσματος, διότι έτσι λειτουργεί το σύστημα της εναγόμενης το οποίο επέλεξε ο ενάγων πελάτης της (είτε γενικά για τα εμβάσματα, είτε για τη συγκεκριμένη συναλλαγή), η δε ενημέρωσή της από τον ενάγοντα για τη γενόμενη απάτη, ουδεμία επίδραση θα μπορούσε να έχει. Το γεγονός αυτό, δε γνώριζε ο υπάλληλος που μίλησε τηλεφωνικά με τον ενάγοντα, όπως προκύπτει από τη συνομιλία τους, αφού εκείνος του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να λάβουν πίσω τα χρήματα.

Από όλα τα παραπάνω αποδειχθέντα, τόσο από την αρχική συζήτηση όσο και από την επαναλαμβανόμενη, προκύπτει, εν τέλει, ότι: Παράλληλα με την ευθύνη της τράπεζας για τη μη αποτελεσματική θωράκιση των συστημάτων της απέναντι στις διαρκώς μεταλλασσόμενες και εξελισσόμενες μεθόδους εξαπάτησης που τα πλήττουν, με απότοκο την περιουσιακή ζημία των πελατών της που την εμπιστεύτηκαν, η οποία συνιστά παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεών της και γεννά συμβατική ευθύνη της, (σύμφωνα και με όσα αναλυτικά εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της με αρ. 2015/2022 μη οριστικής απόφασης του αυτού Δικαστηρίου), συντρέχει και η προσωπική ευθύνη του ενάγοντα, ο οποίος δε διαφύλαξε, ως όφειλε, τα ευαίσθητα τραπεζικά στοιχεία του και τα γνωστοποίησε, ενώ δεν έπρεπε να το πράξει, έστω κι αν το μήνυμα που τον παραπλάνησε προήλθε από το περιβάλλον της συνομιλίας μέσω sms με την εναγόμενη, έστω κι αν οδηγήθηκε μέσω του συνδέσμου σε ιστότοπο που ομοίαζε με αυτόν της εναγόμενης, γιατί παρέβλεψε τις σχετικές οδηγίες και τις αυστηρές συστάσεις της τράπεζας, παραβαίνοντας το καθήκον διαφύλαξής τους.

Πρέπει επομένως, κατά τα παραπάνω, να γίνει δεκτή εν μέρει ως προς την ουσία της η κρινόμενη αγωγή, και δεκτής γενόμενης της ένστασης συντρέχοντας πταίσματος του ενάγοντα σε ποσοστό 1/6 προς τη ζημία που υπέστη, να αναγνωριστεί -κατόπιν της παραδεκτής και νόμιμης τροπής του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό με τις προτάσεις- η υποχρέωση της εναγόμενης να του καταβάλει το ποσό των 2.500€, νομιμότοκα, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

Ως προς το αίτημα αναγνώρισης της υποχρέωσης της εναγόμενης να του καταβάλει ποσό 1.000€ ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη από την γενόμενη απάτη σε βάρος του, τούτο κρίνεται απορριπτέο ως αβάσιμο, διότι η ευθύνη της εναγόμενης είναι συμβατική και όχι αδικοπρακτική, ενώ δε συντρέχουν ειδικοί όροι που να δικαιολογούν την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αντισυμβατικής συμπεριφοράς και ως αδικοπρακτικής, ώστε να είναι δυνατός ο καταλογισμός ηθικής βλάβης του ενάγοντα στην εναγόμενη.

Περαιτέρω, λόγω της τροπής των αιτημάτων της αγωγής σε αναγνωριστικά (άρθρα 223, 295 ΚΠολΔ), δε χωρεί ζήτημα προσωρινής εκτελεστότητας της απόφασης (ΑΠ 965/2020). Η δικαστική δαπάνη των διαδίκων θα συμψηφιστεί μεταξύ τους, λόγω της δυσχέρειας της ερμηνείας των εφαρμοζόμενων διατάξεων, αλλά και λόγω της εύλογης αμφιβολίας για την έκβαση της δίκης (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό, τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της εναγόμενης να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 2.500€ νομιμάτοκα, από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6-2-2023, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ