Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Νομοθεσία

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΕΜΠΥΡΕΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

Α.Π. 802/2022 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)


ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΕΜΠΥΡΕΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ - ΔΕΚΤΗ Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και παράνομης απόρριψης έφεσης ως ανυποστήρικτης, αφού εχώρησε μη νόμιμη απόρριψη αιτήματος αναβολής για σοβαρό λόγο υγείας του αναιρεσείοντος-εκκαλούντος, καθώς αν και ο, ενεργών ως άγγελος, δικηγόρος ανήγγειλε αδυναμία εμφάνισής του στο Δικαστήριο, προς τούτο δε προσκόμισε την, αναγνωσθείσα στο ακροατήριο, ιατρική βεβαίωση Κέντρου Υγείας, στην οποία αναφερόταν ότι ο κατηγορούμενος πάσχει από εμπύρετη γαστρεντερίτιδα, εντούτοις η προσβαλλόμενη θεμελίωσε την αρνητική της κρίση στο χρόνο τέλεσης της πράξης και συνακόλουθα στην επικείμενη παραγραφή της. Αναιρεί 362/10-11-2021 Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ευβοίας [349, 515 παρ. 1 εδ.α',  510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Η' ΚΠοινΔ].


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ελένη Φραγκάκη, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 42/2022 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Ελένη Κατσούλη, Δημήτριο Τράγκα, Ελένη Μπερτσιά και Διονύσιο Παλλαδινό-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 10 Μαΐου 2022, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Αγγελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντα - κατηγορουμένου Ν. Κ. του Χ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Παναγιώτη Κάρκουλα, περί αναιρέσεως της υπ' αριθ. 362/2021 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ευβοίας.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Ευβοίας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 2321/10-3-2022 αίτησή του αναίρεσης, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 269/2022.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα αναβολής και η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντα, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 εδ. α' του ΚΠοινΔ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του εισαγγελέα μπορεί το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναβάλει για μια μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη δικάσιμο που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας (10-5-2022) και πριν αρχίσει η συζήτηση της υπόθεσης, εμφανίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος Παναγιώτης Κάρκουλας και υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης της προκείμενης υπόθεσης, για το λόγο ότι ο επίσης πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος Μ. Δ., αδυνατεί να παρασταθεί λόγω επαγγελματικού κωλύματος. Το αίτημα της αναβολής, όμως, πρέπει να απορριφθεί διότι δεν συνιστά, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 515 παρ. 1 εδ.α' του ΚΠοινΔ, ιδιαιτέρως εξαιρετική περίπτωση που να δικαιολογεί την αιτούμενη αναβολή. Σημειώνεται, ότι μετά την απόρριψη του αιτήματος αναβολής ο συνήγορος που υπέβαλε το αίτημα, παραστάθηκε και εκπροσώπησε τον αναιρεσείοντα. Η υπό κρίση από 9-3-2022 και με αριθμό 2321/2022 αίτηση του Ν. Κ. του Χ., κατοίκου ..., για αναίρεση της απόφασης 362/10-11-2021 του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ευβοίας, με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεση του, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, περιέχει δε λόγους αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Δ' ,Η' και Θ' του ΚΠοινΔ (απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, παράνομη απόρριψη της έφεσης ως ανυποστήρικτης και υπέρβαση εξουσίας) και, συνεπώς, είναι παραδεκτή.

Κατά το άρθρο 501 παρ. 1 ΚΠοινΔικ. "Αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο εκκαλών δεν εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου του, αν συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 340, η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη... Η διάταξη του άρθρου 349 ΚΠοινΔικ. για αναβολή της συζήτησης εφαρμόζεται και υπέρ του εκκαλούντος που δεν μπόρεσε να εμφανισθεί για λόγους ανώτερης βίας κλπ". Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση μπορεί να προσβληθεί μόνο με αναίρεση, με την οποία συμπροσβάλλεται και η προπαρασκευαστική απόφαση που απέρριψε το αίτημα αναβολής. Η επιβαλλόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος και του άρθρου 139 ΠΚ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αφορά όχι μόνο την κυρία απόφαση αλλά και την παρεμπίπτουσα απόφαση με την οποία το δικαστήριο απέρριψε αίτημα αναβολής της δίκης. Αν δεν υπάρχει αυτή η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ιδρύεται λόγος αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ` του ΚΠοινΔ, η δε εν συνεχεία απόρριψη της έφεσης ως ανυποστήρικτης ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η' του ΚΠοινΔ λόγο αναίρεσης. Η άνω παρεμπίπτουσα απόφαση είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη όταν αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν, καθώς και οι συλλογισμοί με τους οποίους κατέληξε το Δικαστήριο, στην απορριπτική κρίση του αιτήματος αναβολής (ΑΠ 140/2021).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη 362/10-11-2021 του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ευβοίας απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεση του αναιρεσείοντος κατά της 1860/3-12-2018 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας, αφού κρίθηκε ότι είχε κλητευθεί νομίμως και εμπροθέσμως ο εκκαλών για να παραστεί κατά τη συζήτηση. Ο αναιρεσείων είχε κηρυχθεί ένοχος για την πράξη της παράνομης επέμβασης (καλλιέργειας) σε αναδασωτέα έκταση κατ' εξακολούθηση και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και χρηματική ποινή 1.590.000 ευρώ. Από την επισκόπηση των πρακτικών της προσβαλλόμενης απόφαση προκύπτει ότι κατά τη συζήτηση της έφεσης στις 10-11-2021 δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο ο ίδιος ο αναιρεσείων. Εμφανίσθηκε όμως στο άνω δικαστήριο με την ιδιότητα του αγγέλου ο δικηγόρος του ΔΣ Χαλκίδας, Γεώργιος Ρουμελιώτης, ο οποίος υπέβαλλε αίτημα αναβολής λόγω αδυναμίας παράστασης του δικηγόρου ΔΣ Χαλκίδας Λουκά Γλάρου, συνηγόρου υπεράσπισης του εκκαλούντος και ήδη αναιρεσείοντος αλλά και λόγω ασθένειας του τελευταίου, προσκομίζοντας την από 9-11-2021 Ιατρική Βεβαίωση του ΚΥ … , που αναγνώσθηκε. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Χαλκίδας, απέρριψε το αίτημα αναβολής ως κατ' ουσίαν αβάσιμο με το ακόλουθο σκεπτικό :

"Στην προκειμένη περίπτωση, από τα επισκοπούμενα παραδεκτά παρακάτω έγγραφα της εν λόγω ποινικής δικογραφίας προκύπτει, ότι ο εκκαλών - κατηγορούμενος, καταδικάσθηκε με την 1860/3.12.2018 απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κείου Χαλκίδας, για το αδίκημα της παράνομης επέμβασης (καλλιέργειας) σε αναδασωτέα έκταση κατ' εξακολούθηση, σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 1.580.000 ευρώ, ανασταλείσα επί τριετία. Κατά της απόφασης αυτής άσκησε την 260/5.12.2018 έφεσή του, η εκδίκαση της οποίας προσδιορίστηκε στη δικάσιμο της 9-3-2021 του Δικαστηρίου τούτου, οπότε αποσύρθηκε λόγω αναστολής των δικαστηρίων λόγω πανδημίας κορωνοϊού, προσδιορισθείσας εκ νέου για τη δικάσιμο της 9.3.2021, οπότε διεκόπη, λόγω παρέλευσης ωραρίου γραμματέως για τη σημερινή. Περαιτέρω, όταν εκφωνήθηκε το όνομα του εκκαλούντος- κατηγορουμένου από το έκθεμα, ο τελευταίος δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, αλλά εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, ως άγγελος ο δικηγόρος Χαλκίδας Γεώργιος Ρουμελιώτης, και υπέβαλε αίτημα αναβολής της εκδίκασης της υπόθεσης, λόγω αδυναμίας παράστασης του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου, δικηγόρου Χαλκίδας, Λουκά Γλάρου (ΔΣΧ 657) και ασθένειας του κατηγορουμένου. Προσκόμισε δε, την από 9/11/2021 Ιατρική Βεβαίωση του Κ.Υ. …, η οποία αφορούσε το κώλυμα του κατηγορουμένου (εμπύρετος γαστρεντερίτιδα), η οποία αναγνώσθηκε χωρίς αντίρρηση στο ακροατήριο. Κατά συνέπεια, ενόψει του ότι :

α) δεν προσκομίσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, δήλωση του κατηγορουμένου περί διορισμού του δικηγόρου Χαλκίδας, Λουκά Γλάρου (ΔΣΧ 657), ως δικηγόρου υπερασπίσεως του στην παρούσα δίκη, που να έγινε κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ.2 εδ.3 του ΠΚ, με τη σημείωση ότι, β) και ο επικαλούμενος λόγος αδυναμίας παράστασης του εν λόγω δικηγόρου στο Δικαστήριο προς υπεράσπιση του κατηγορουμένου προβάλλεται εντελώς αορίστως, μη αποδεικνυόμενος μάλιστα από κανένα έγγραφο, ήτοι, σε κάθε περίπτωση, δεν στοιχειοθετεί νόμιμο και βάσιμο λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, υπό την έννοια του 349 ΚΠΔ, γ) λαμβανομένου, επί πλέον υπόψη και του ότι η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη για την οποία καταδικάστηκε πρωτόδικα, φέρει χρόνο τέλεσης από 22.1.2014 έως 21.6.2016, ήτοι επίκειται η έναρξη της παραγραφής της (εντός 2 μηνών), σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν στις προπαρατιθέμενες μείζονες σκέψεις, το υποβληθέν αίτημα του κατηγορουμένου περί αναβολής της δίκης, πρέπει να απορριφθεί. Τέλος, κατά την έννοια της διατάξεως 349 παρ. 2 ΚΠΔ, το δικαστήριο υποχρεούται να ερευνήσει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης μόνο αν κρίνει ότι συντρέχει λόγος αναβολής, όχι δε και όταν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος αναβολής, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση".

Με τις παραδοχές όμως αυτές η προσβαλλόμενη απόφαση δεν διέλαβε την επιβαλλόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.4 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς την απόρριψη της αιτήματος αναβολής κατά το σκέλος που αναφέρεται σε σοβαρό λόγο υγείας του του αναιρεσείοντος-εκκαλούντος, Ειδικότερα αν και ο, ενεργών ως άγγελος, δικηγόρος ανήγγειλε αδυναμία εμφάνισης του εκκαλούντος και ήδη αναιρεσείοντος στο Δικαστήριο, οφειλόμενο σε λόγο υγείας, προς τούτο δε προσκόμισε την, αναγνωσθείσα στο ακροατήριο, από 9-11-2021 ιατρική βεβαίωση του ΚΥ Αλιβερίου, στην οποία αναφερόταν ότι ο κατηγορούμενος και τότε εκκαλών πάσχει από εμπύρετη γαστρεντερίτιδα, εν τούτοις η προσβαλλόμενη ουδεμία διέλαβε αιτιολογία για τη στήριξη της απορριπτικής του ως άνω αιτήματος παρεμπίπτουσας διάταξης, ως προς τον επικαλούμενο λόγο αναβολής, αλλά θεμελίωσε την αρνητική του κρίση στο χρόνο τέλεσης της πράξης για την οποία κηρύχθηκε ένοχος στον πρώτο βαθμό ο εκκαλών και ήδη αναιρεσείων και συνακόλουθα στην επικείμενη παραγραφή της.

Επομένως, είναι βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Η' του ΚΠοινΔ, λόγοι της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης με τους οποίους πλήττεται η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση για τις αντίστοιχες αυτών αναιρετικές πλημμέλειες της έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της παράνομης απόρριψης της έφεσης ως ανυποστήρικτης, στις οποίες υπέπεσε το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, με το να απορρίψει κατά ως άνω το αίτημα της αναβολής και να προχωρήσει στην απόρριψη ως ανυποστήρικτης την έφεση του αναιρεσείοντος. Κατά συνέπεια και, αφού παρέλκει πλέον, η έρευνα των υπόλοιπων λόγων του αναιρετηρίου, πρέπει, να γίνει κατά παραδοχή της αίτησης, ν' αναιρεθεί στο σύνολο της η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλους Δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 του ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την απόφαση 362/10-11-2021 του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ευβοίας.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους Δικαστές εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Μάϊου 2022.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, την 1η Ιουνίου 2022.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ